Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Hành chính của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Hành chính, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP

2. Luật sư tư vấn:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

____________________

 

                                                  ……(1), ngày….. tháng …… năm…….

 

ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

 

                    Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………………...

                                                                                                         

Họ và tên người khởi kiện(3)..............................................              

Địa chỉ (4)  .........................................................................

Họ tên, chức vụ người đại diện của người khởi kiện (nếu có)(5) ..................................................  

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có)(6).......................................................

Địa chỉ(7):...............................................................................................................................

Họ và tên người bị kiện: (8): .....................................................................................................  

Địa chỉ (9):..................................................................................................................

- Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)(10):..............................................  

Địa chỉ (11) ..............................................................................................................

Nội dung khởi kiện:

 - Nêu tóm tắt nội dung quyết định hành chính hay tóm tắt diễn biến của hành vi hành chính hay quyết định kỷ luật buộc thôi việc cán bộ - công chức, ...; 

 - Nêu ngày tháng năm biết được hay nhận được quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính mà người khởi kiện cho là trái pháp luật. 

 - Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có);

 - Kèm theo những văn bản quy phạm pháp luật (nếu có);

 - Các yêu cầu đề nghị án xem xét, giải quyết(12).

 - Cam đoan về việc không đồng thời khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

                                                                                                                                                                        Người khởi kiện (13)

                                                                                                                                                                       (Ký tên, ghi rõ họ và tên)

Hướng dẫn sử dụng mẫu

  (1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày…..tháng…..năm……).

  (2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

  (3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

  (4) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).      

  (5), (6), (8) và (10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

  (7), (9) và (11) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

  (12) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

  (13) Nếu người khởi kiện là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì người đại điện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn; trường hợp khởi kiện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì đơn khởi kiện do người đại diện theo pháp luật của những người này ký tên hoặc điểm chỉ.

 

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hành chính - Công ty luật Minh Khuê