Luat Minh Khue
Tội phá hoại chính sách đoàn kết, chính sách kinh tế và hoạt động phỉ

Tội phá hoại chính sách đoàn kết, chính sách kinh tế và hoạt động phỉ

Chính sách đại đoàn kết dân tộc là một trong những chủ trương nhất quán của Đảng và nhà nước - Mọi âm mưu, hành vi chống phá lại chính sách đại đoàn kết dân tộc, chống phá chính sách kinh tế hoặc hoạt động phỉ sẽ bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật:

Tội cưỡng dâm theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017

- Như thế nào được gọi là tội cưỡng dâm? - Phân tích cấu thành tội phạm của tội cưỡng dâm? - Hình thức xử lý đối với tội cưỡng dâm theo quy định của Bộ luật ...

Có đơn bãi nại đối với hành vi vi phạm quy định về an toàn gia thông gây tai nạn chết người thì có bị truy cứu TNHS không?

Khi tham gia giao thông đường bộ có vô ý gây ra tai nạn làm chết một người. Đã thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả và ó đơn bãi nại của gia đình người ...

Có được phép khám chỗ ở mà không có lệnh?

chào luật sư! Cho em hỏi trình tự khám xét chỗ ở của công dân được quy định như thế nào? Công an vào nhà em khám xét mà không hỏi ý kiến hay có bất kì một ...

Dịch vụ nổi bật