Luat Minh Khue
Tha người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù trái pháp luật thì bị xử lý như thế nào?

Tha người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù trái pháp luật thì bị xử lý như thế nào?

Tha người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù trái pháp luật thì có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không? nếu người được tha bỏ trốn thì bị xử lý như thế nào?

Dịch vụ nổi bật