Gia đình tôi có làm đơn khiếu kiện lên ca phường,nhưng không thuộc thẩm quyền của phường, nên phường chuyển hồ sơ lên quận, thì cho tôi hỏi trong thời gian bao lâu quận sẽ giải quyết và người vi phạm bị tội gì. Cơ quan ca chưa làm giám định thương tật cho anh tôi. Và đi đâu để làm giám định thương tật. Tối xin cảm ơn ls.

Người gửi : Phương Trúc

Luật sư trả lời: