Kính chào và cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chứng tôi. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

I Cơ sở pháp lý:

 Bộ luật hình sự

II Nội dung trả lời:

Tôi có người em, làm cây xăng, nhưng lại lấy tiền bán xăng của ca trực là 18 triệu, và đã tiêu xài cá nhân, nay tôi xin hỏi luật, trưởng hợp người em tôi có thể bị kiện hoặc là rắc rối với chính quyền không ? Xin chân thành cảm ơn

Trong trường hợp này của em bạn nếu em bạn không thỏa thuận được với bên chủ cửa hàng xăng đó về việc em bạn sẽ hoàn trả đầy đủ tiền absn hàng thì em bạn có thể bị khởi tố trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 140 khoản 1 BLHS

Điều 140. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 
1. Người nào có một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ một triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới một triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm:
 a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó;
 b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.
Kính gửi luật minh khuê ! Em muốn hỏi em có vay tín chấp của bên vpbank số tiền 30 triệu đồng , khi vay và làm hợp nhân viên bên tín dựng có báo vay qua hình thức bảng lương lãi suất 2.95 %/ tháng . Nhưng khi giải ngân 1 tháng sau bên vpbank mới gửi bảng kê kèm hợp đồng cụ thể thì lãi suất lại là 5%/tháng , em có gửi mail cho bộ phận chăm sóc khách hàng vpbank yêu cầu giải quyết khiếu nại về lãi suất , yêu cầu phía vpbank có hướng giải quyết nhưng không chút động tĩnh ,em dừng việc đóng tiền góp hàng tháng khi đã đóng đến tháng thứ 4 , và có gửi mail cho bộ phận trăm sóc khách hàng sẽ đóng tiếp đến khi nào giải quyết cho em về vấn đề lãi suất , không có câu trả lời nhưng đến giờ phía vpbank lại gửi tin nhắn sẽ nhờ phía toà án can thiệp , vậy luật minh khuê cho em hỏi vậy em có bị phạm tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản không ? Em mong được câu trả lời và hướng dẫn cụ thể ? Em xin chân thành cảm ơn !

Theo quy định tại khoản 1 Điều 140 BLHS như trên thì trường hợp của bạn, bạn cần phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo thỏa thuận hợp đồng vay trả góp ban đầu . nếu không thì bạn có thể bị bên cho vay khởi kiện . Tuy nhiên để tố cáo bạn tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thì họ phải có căn cứ về việc bạn dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó; hoặc bạn đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.. Rõ ràng trường hợp này của bạn không đáp ứng điều kiện trên để định tội bạn . nên bạn chỉ bị khởi kiện dân sự trong trường hợp bạn không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ dân sự. Tuy nhiên trong trường hợp này bạn có thể khỏi kiên ra tòa về việc hợp đồng dân sự được lập do nhầm lẫn

Điều 131. Giao dịch dân sự vô hiệu do bị nhầm lẫn

Khi một bên có lỗi vô ý làm cho bên kia nhầm lẫn về nội dung của giao dịch dân sự mà xác lập giao dịch thì bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu bên kia thay đổi nội dung của giao dịch đó, nếu bên kia không chấp nhận thì bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch vô hiệu.

Trong trường hợp một bên do lỗi cố ý làm cho bên kia nhầm lẫn về nội dung của giao dịch thì được giải quyết theo quy định tại Điều 132 của Bộ luật này.

Và hậu quả của gia dịch vô hiệu là

Điều 137. Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu

1. Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập.

2. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường.

Kính thưa công ty luật Minh Khuê! Tôi có một vấn đề nhờ công ty luật tư vấn giúp. Tháng 7 2015 tôi có cho một người bạn mượn tiền, với số tiền khoảng 90.000.000đ(chín mươi triệu đồng). Vì tình cảm và anh em quen biết nên tôi chỉ viết giấy tay. Hiện nay người đó không chịu thanh toán, chuyển đi làm việc ở tỉnh khác và thay đổi số điện thoại. Vậy tôi có thể kiện anh ta về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được không. Nếu được thì tôi phải làm đơn như thế nào và gửi cho cơ quan nào ? Tôi xin chân thành cảm ơn

TRong trường hợp này thì bạn của ban đã lợi dụng sự tín nhiệm tin tưởng của bạn để vay tiền bạn và sau đó chuyển đi nơi khác thay cả số điện thoại và không trả bạn như vậy thì bạn có thể tố cáo người đó tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Điều 140. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 
1. Người nào có một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ một triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới một triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm:
 a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó;
 b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ trên năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
đ) Tái phạm nguy hiểm;
e) Gây hậu quả nghiêm trọng.
Bạn có thể tố cáo tội phạm ra cơ quan công an gần nhất để được giải quyết.
về hình thức tố cáo theoquy định tại Điều 19 Luật tố cáo 2011

Điều 19. Hình thức tố cáo

1. Việc tố cáo được thực hiện bằng đơn tố cáo hoặc tố cáo trực tiếp.

2. Trường hợp tố cáo được thực hiện bằng đơn thì trong đơn tố cáo phải ghi rõ ngày, tháng, năm tố cáo; họ, tên, địa chỉ của người tố cáo; nội dung tố cáo. Đơn tố cáo phải do người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của từng người tố cáo, có chữ ký hoặc điểm chỉ của những người tố cáo; họ, tên người đại diện cho những người tố cáo để phối hợp khi có yêu cầu của người giải quyết tố cáo.

3. Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo viết đơn tố cáo hoặc người tiếp nhận ghi lại việc tố cáo bằng văn bản và yêu cầu người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp nhiều người đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo cử đại diện để trình bày nội dung tố cáo.

Tình hình thị trường hiện nay các công ty bán sỉ sự dụng nhân sự tiếp thị, việc lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đang phổ biến ngày càng gia tăng, xin tổng đài có thể nêu rõ hơn về vấn đề này không ? xin cảm ơn!
Theo quy định tại Điều 140 Bộ luật hình sự thì
Điều 140. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 
1. Người nào có một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ một triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới một triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm:
 a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó;
 b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.

Cấu thành của tội phạm này được quy định

1. Chủ thể

- Phạm tội trong trường hợp quy định tại Khoản 1, 2 Điều 140 thì người phạm tội phải đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự

- Phạm tội trong trường hợp quy định tại Khoản 3, 4 Điều 140 thì người phạm tội phải đủ 14 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự

2. Khách thể

Quan hệ sở hữu tài sản được pháp luật bảo vệ 

3. Mặt khách quan của tội phạm

- Hành vi: bao gồm các giai đoạn:

+) Người phạm tội có được tài sản một cách hợp pháp thông qua hợp đồng vay, mượn, thuê tài sản hoặc hợp đồng khác

+) Sau khi có được tài sản, người phạm tội không thực hiện như cam kết trong hợp đồng, sử dụng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản.

- Hậu quả: người phạm tội đã chiếm đoạt được tài sản, hoặc đã bỏ trốn, hoặc không còn khả năng trả lại tài sản.

Người phạm tội chiếm đoạt được tài sản có giá trị từ 4 triệu đồng trở lên, nếu tài sản có giá trị dưới 4 triệu đồng thì phải kèm theo điều kiện gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích mà còn vi phạm mới thì mới cấu thành tội phạm.

4. Mặt chủ quan của tội phạm

- Lỗi cố ý

- Mục đích: chiếm đoạt tài sản

Xin chào quý Luật sư. Ngày 13/3/2016 tôi có cho em họ mượn 1 chiếc xe Sh150i nhập khẩu, nói mượn đi lấy tiền rồi đến nay không trả, không liên lạc được, không biết cả người và xe ở đâu. Tôi có làm đơn tố cáo tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" Ra Cơ quan công an thì họ không thụ lý và nói "phải biết xe bị cầm ở đâu / đánh bạc / bán tiêu xài" thì mới điều tra. (Mặc dù bạn bè tôi có nhìn thấy xe đi trên đường, có người từng thấy em họ tôi đi bộ) Vậy nay kính mong LS tư vấn tôi nên làm gì? Nếu khởi kiện ra tòa có mất nhiều thời gian không? Xin trân trọng cảm ơn./

Trường hợp của bạn nếu em họ bạn có hành vi mượn xe của bạn rồi sau đó không trả và bạn cũng không liên lạc được. Thì như vậy em bạn có thể bị khởi tố theo quy định của Bộ luật hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 140 BLHS . Lúc này bạn có thể ra cơ quan công an hoặc tòa án hoặc viện kiểm sát để tố cáo tội phạm 

Về thời hạn giải quyết vụ án hình sự thì theo quy địn sau:

Điều 103. Nhiệm vụ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

1. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có trách nhiệm tiếp nhận đầy đủ mọi tố giác, tin báo về tội phạm do cá nhân, cơ quan, tổ chức và kiến nghị khởi tố do cơ quan nhà nước chuyển đến. Viện kiểm sát có trách nhiệm chuyển ngay các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố kèm theo các tài liệu có liên quan đã tiếp nhận cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

2. Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra trong phạm vi trách nhiệm của mình phải kiểm tra, xác minh nguồn tin và quyết định việc khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Trong trường hợp sự việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn để giải quyết tố giác và tin báo có thể dài hơn, nhưng không quá hai tháng.

3. Kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà nước phải được gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp và thông báo cho cơ quan, tổ chức đã báo tin hoặc người đã tố giác tội phạm biết.

Cơ quan điều tra phải áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ người đã tố giác tội phạm.

4. Viện kiểm sát có trách nhiệm kiểm sát việc giải quyết của Cơ quan điều tra đối với tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Điều 104. Quyết định khởi tố vụ án hình sự

1. Khi xác định có dấu hiệu tội phạm thì Cơ quan điều tra phải ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Thủ trưởng đơn vị Bộ đội biên phòng, cơ quan Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển và Thủ trưởng các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra ra quyết định khởi tố vụ án trong những trường hợp quy định tại Điều 111 của Bộ luật này.

Viện kiểm sát ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trong trường hợp Viện kiểm sát huỷ bỏ quyết định không khởi tố vụ án của các cơ quan quy định tại khoản này và trong trường hợp Hội đồng xét xử yêu cầu khởi tố vụ án.

Hội đồng xét xử ra quyết định khởi tố hoặc yêu cầu Viện kiểm sát khởi tố vụ án hình sự nếu qua việc xét xử tại phiên tòa mà phát hiện được tội phạm hoặc người phạm tội mới cần phải điều tra.

2. Quyết định khởi tố vụ án hình sự phải ghi rõ thời gian, căn cứ khởi tố, điều khoản của Bộ luật hình sự được áp dụng và họ tên, chức vụ người ra quyết định.

3. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, Viện kiểm sát phải gửi quyết định đó đến Cơ quan điều tra để tiến hành điều tra; quyết định khởi tố kèm theo tài liệu liên quan đến việc khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan điều tra, Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải được gửi tới Viện kiểm sát để kiểm sát việc khởi tố; quyết định khởi tố của Hội đồng xét xử phải được gửi tới Viện kiểm sát để xem xét, quyết định việc điều tra; yêu cầu khởi tố của Hội đồng xét xử được gửi cho Viện kiểm sát để xem xét, quyết định việc khởi tố.

Thời hạn điều tra thì theo quy định tại Điều119 BLHS

Điều 119 Thời hạn điều tra

1. Thời hạn điều tra vụ án hình sự không quá hai tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá ba tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá bốn tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, kể từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra.

2. Trong trường hợp cần gia hạn điều tra do tính chất phức tạp của vụ án thì chậm nhất là mười ngày trước khi hết hạn điều tra, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn điều tra.

Việc gia hạn điều tra được quy định như sau:

a) Đối với tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra một lần không quá hai tháng;

b) Đối với tội phạm nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra hai lần, lần thứ nhất không quá ba tháng và lần thứ hai không quá hai tháng;

c) Đối với tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra hai lần, mỗi lần không quá bốn tháng;

d) Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra ba lần, mỗi lần không quá bốn tháng.

Em hiện tại có nhờ một người bạn mua dùm một cái máy tính la 23tr400 ...khi bạn này nhận được tiền thì không còn liên lạc được nữa ..vậy cho em hỏi tội này có được quy về tôị lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hay không? ...mong anh chị giúp đỡ em... em chân thành cảm ơn !!

Trong trường hợp này của bạn thì bạn có thể tố cáo bạn của bạn về hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Vì rõ ràng hành của bạn bạn đã lợi dụng sự tín nhiệm tin tưởng của bạn sau đó chiếm lấy toàn bộ số tiền này. và bạn của bạn sẽ bị khởi tố theo quy định tại Điều 140 khoản 1 Bộ luật hình sự

Một giáo viên được chi bộ giới thiệu lên đảng ủy làm thủ tục vào đảng thì có đơn của học sinh sinh viên gửi lên lãnh đạo nhà trường đề nghị thay giáo viên chủ nhiệm và trong đơn của học sinh nêu rõ giáo viên này thường xuyên không lên lớp và có những lời nói thô tục với học sinh sinh viên, vây nếu Ông hiệu trưởng kiêm bí thư đảng ủy vẩn đưa ra đảng ủy để xét làm thủ tục vào đảng tiếp là đúng hay sai ( trường hợp này trong đảng ủy ông hiệu trưởng lấy phiếu tín nhiệm thì như thế nao?)

 

Theo Điều 1, Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam “Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên, thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xem xét để kết nạp vào Đảng”.

Thêm vào đó, tại Mục 3, Điểm 3.2, Hướng dẫn số 04 của Ban Tổ chức TW về vấn đề lý lịch của người vào Đảng nêu rõ: 

+ Đối với bản thân người vào Đảng, cần làm rõ vấn đề lịch sử chính trị; chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

+ Đối với cha mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ, vợ hoặc chồng, cần làm rõ vấn đề lịch sử chính trị; chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở quê quán, nơi làm việc, nơi cư trú, do cấp uỷ cơ sở xác nhận. 

+ Đối với ông, bà nội, ngoại, cô, dì, chú, bác… cần làm rõ vấn đề lịch sử chính trị ở quê quán, nơi đang ở, do cấp ủy cơ sở xác nhận. 

+ Nếu những người thân (ông, bà, nội, ngoại, chú, bác, cô, dì, cậu ruột…) có nghi vấn về lịch sử chính trị phức tạp thì phải xác minh rõ từng trường hợp. 

NHƯ vậy thì theo quy định trên nếu thầy giáo đó không đủ điều kiện về đạo đức lối sống thì sẽ không đủ điều kiện để được kết nạp vào Đảng.

Xin chào luật sư!Hiện em có một vấn đề như thế này xin luật sư tư vấn giúp em: Em đang làm việc cho một Nhà Phân Phối(NPP) đến nay đã được hơn 5 tháng, nhưng em đã lạm dụng sự tín nhiệm của NPP để sử dụng số tiền hàng hóa của NPP là 117tr đồng. Bây giờ em không co khả năng thanh toán một lần, nhưng em xin trả lại hàng tháng thì bên NPP không đồng ý. NPP dự định nhờ chính quyền can thiệp. Em không biết phải giải quyết thế nào! Xin luật sư có thể tư vấn giúp em trong trường hợp này em phải làm sao.Chân thành cảm ơn Luậy Sư. Gửi từ thiết bị Samsung của tôi

TRong trường hợp này của bạn . Nếu bạ không thỏa thuận được với NPP về việc cho bạn trả dần dàn hàng tháng thì bạn sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 140 BLHS khoản 2

Điều 140 Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ trên năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
Chào luật sư ! Em đi nước ngoài và có gửi cho mợ em gần 50 triệu nhờ giữ hộ . Em và cậu em bên nước ngoài làm chung 1 chủ. Khi em đi chỗ khác làm thì chủ đấy không trả tiền cho cậu em và nói để trừ tiền em nợ chủ đấy trong khi em không nợ. Và cậu em bảo cậu còn ở đấy 1000 đô. Em nghĩ thương cậu nên bảo cậu thôi bỏ đi tiền đấy cháu trả và nói với cả mợ nữa. Nào ngờ đâu vài hôm sau cậu em bảo còn tiền ở đấy 2000 đô và trừ hết số tiền em gửi mợ. Em rất bức xúc và bất lực. Em chuẩn bị về Việt Nam. Luật sư cho em hỏi giờ em có lấy lại được tiền nữa không?

Trường hợp này của bạn nếu dõ dàng cậu của bạn đã có hành vi lạm dụng sự tín nhiệm của bạn để chiếm đoạt tài sản của ban. Vì thế để khởi kiện cậu của bạn thì ban cần có bằng chứng chứng minh được rằng cậu bạn đã lợi dụng sự tín nhiệm của bạn để chiêm đoạt số tài sản này Bằng chứng chứng minh thì có thể là hợp đồng hay thỏa thuận về việc bạn sẽ đưa tiền cho anh bạn hoặc có thể là có người làm chứng. Các giấy tờ chứng minh đã chuyển tiền qua ngân hàng....

Tôi là Trần Thanh Long hiện đang có cha ứng cử vào hội đồng nhân dân cấp xã xin luật sư tư vấn dùm tôi một số thắc mắc sau: cha của tôi có 2 tên 1 tên thật là Trần Tất Khanh và 1 tên thường dùng là Trần Tất Hạp vậy Cho tôi hỏi trên phiếu bầu cử ghi là Trần Tất Khanh sau đó xuống hàng mở ngoặc ghi là Trần Tất Hạp mà không ghi cùng một dòng, làm như vậy dễ khiến người dân không biết hai tên đó là một người, người dân tín nhiệm cha tôi nên giữ lại tên Trần Tất Hạp mà tưởng nhầm tên Trần Tất Khanh là một người khác nên gạch bỏ khiến bị mất nhiều phiếu bầu tín nhiệm. Ghi như vậy là đúng hay sai? Phiếu bầu cử ở đó có đúng quy định hay không? cho tôi hỏi quy định về viết tên người có 2 tên trên phiếu bầu cử như thế nào? Xin cảm ơn luật sư.

Điều 26 Bộ luật Dân sự 2005 quy định: “Cá nhân có quyền có họ, tên. Họ, tên của một người được xác định theo họ, tên khai sinh của người đó”, “Việc sử dụng bí danh, bút danh không được gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác”.

Điều 26. Quyền đối với họ, tên

1. Cá nhân có quyền có họ, tên. Họ, tên của một người được xác định theo họ, tên khai sinh của người đó.

2. Cá nhân xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự theo họ, tên của mình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

3. Việc sử dụng bí danh, bút danh không được gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

> Như vậy theo quy định trên thì cá nhân có quyền sử dụng tên họ và được sửu dụng bí danh bút danh và Việc sử dụng bí danh, bút danh không được gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Như vậy bạn hỏi việc gạch tên sai trên phiếu bầu cử thì cần phải căn cứ xem nếu bạn gạch tên sai như vậy thì phiếu bầu cử có hợp lệ hay không mà thôi

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về ý kiến tư vấn xin hãy liên hệ với tổng đài 1900.6162để được tư vấn trực tiếp hoặc bạn có thể liên hệ với gmail :

 công ty Luật Minh Khuê.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự