Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư            

Người gửi: Nguyen thi Gam

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:    1900.1940

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến

 

Trả lời:

Trước tiên công ty Luật Minh Khuê cảm ơn chị đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Vẫn đề của em trai chị được giải quyết như sau:

Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999 (Luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về tội cố ý gây thương tích:

“1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;

b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;

d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Có tổ chức;

g) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;

h) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;

i) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;

k) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.”Em trai chị gây thương tích cho người khác mà tỷ lệ thương tật là 30%, đối chiếu quy định trên em trai chị có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo về tội cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên, theo thông tin chị đưa ra thì em gây thương tích cho nạn nhân trong trạng thái tinh thần bị kích động do hành vi sai trái của nạn nhân là đánh anh trai của em chị. Đồng thời, em chị đã ra tự thú, đây là hai tình tiết quan trọng thuộc điều 46 BLHS về Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đó là các tình tiết được quy định tại các điểm đ, o:

“đ) Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người bị hại hoặc người khác gây ra

o) Người phạm tội tự thú”

Trên thực tế xét xử, tình tiết người phạm tội là con, vợ, chồng, cha, mẹ của người có công với cách mạng, còn là cháu thì không được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, chính vì vậy tình tiết em chị là cháu của người có công với cách mạng không phải là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Em chị bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 điều 104 về tôi cố ý gây thương tích cho người khác, tuy nhiên, em chị có 2 tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1 điều 46 BLHS nên tòa án sẽ áp dụng quy định tại điều 47 BLHS. Theo đó, Tòa án có thể xem xét quyết định một khung hình phạt dưới mức thấp nhất hoặc chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. Khoản 1 điều 104 BLHS có mức hình phạt là phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

 

Ý kiến bổ sung:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Chúng tôi, Câu hỏi của bạn được chúng tôi trả lời như sau:

Hành vi của em trai bạn có thể cấu thành tội “cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác” theo quy định điều 104 Bộ luật hình sự 1999 ( sửa đổi bổ sung năm  2009) và căn cứ vào tỷ lệ thương tích đã gây ra cho người bị hại có thể thuộc vào trường hợp khoản 1 hoặc khoản 2 điều 104 BLHS quy định :

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

A) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;

B) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

C) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;

D) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

Đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

E) Có tổ chức;

G) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;

H) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;

I) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;

K) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Nếu theo khoản 2 thì căn cứ vào hung khí mà em bạn dùng  được đánh giá là nguy hiểm. Vậy em bạn thuộc trường hợp  gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật  từ 11% đến 30% và thuộc trường hợp  điểm a, khoản 1, điều này.

- Theo Điều 46 Bộ Luật Hình Sự quy định về tình tiết giảm nhẹ :

đ) Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người bị hại hoặc người khác gây ra;

o) Người phạm tội tự thú;

ngoài ra nếu em bạn phạm tội lần đầu, và nhân thân tốt thì đây cũng được xem là tình tiết giảm nhẹ cho em bạn.

- Theo điều 47 BLHS quy định về “ Quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của Bộ luật: Khi có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 của Bộ luật này, Toà án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt mà điều luật đã quy định nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật; trong trường hợp điều luật chỉ có một khung hình phạt hoặc khung hình phạt đó là khung hình phạt nhẹ nhất của điều luật, thì Toà án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hoặc chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. Lý do của việc giảm nhẹ phải được ghi rõ trong bản án.”

Như vậy, tùy vào kết quả điều tra của cơ quan điều tra, tình tiết vụ án và các tình tiết giảm nhẹ mà tòa án sẽ có mức hình phạt thích hợp với em trai bạn.

 

Ý kiến trả lời bổ sung:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Chúng tôi, Theo các dữ liệu bạn cung cấp , tôi có thể trả lời bạn như sau:
theo Điều 15 luật dân sự quy định về  Phòng vệ chính đáng và vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng:

1. Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác, mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên.
Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm.

2. Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại.

Người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải chịu trách nhiệm hình sự. Trường hợp em của bạn đánh người đang đánh anh trai mình và đã ra đầu thú là trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng theo Điều 106 bộ luật dân sự . Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng : Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên hoặc dẫn đến chết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một trong trường hợp trên em của bạn đánh người gây tỷ lệ thương tật 30% nhưng trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ phải bồi thường dân sự.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê

--------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LUẬT LIÊN QUAN: