Chào bạn! Với những thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau

1. Căn cứ pháp lý:

Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10 và Luật số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự

Bộ luật hình sự năm 2015

Căn cứ nghị quyết 02/2003 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự

2. Nội dung tư vấn:

Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10 và Luật số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự, có quy định như sau:

"Điều 104. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

A) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;

B) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

C) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;

D) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

Đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

E) Có tổ chức;

G) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;

H) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;

I) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;

K) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội dẫn đến chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.

Tuy nhiên, bộ luật hình sự 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định

"Điều 104. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn gây nguy hại cho từ 02 người trở lên;

b) Dùng a-xít sunfuric (H2SO4) hoặc hóa chất nguy hiểm khác gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác;

c) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Phạm tội đối với 02 người trở lên;

e) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

g) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng mình, thầy giáo, cô giáo của mình;

h) Có tổ chức;

i) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

k) Phạm tội trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

l) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe do được thuê;

m) Có tính chất côn đồ;

n) Tái phạm nguy hiểm;

o) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm.

3. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, thì bị phạt tù từ 04 năm đến 07 năm.

4. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm.

5. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 6 Điều này hoặc dẫn đến chết người, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

6. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Làm chết 02 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

c) Gây thương tích vào vùng mặt của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

7. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm."

-> Điều luật được áp dụng đối với một hành vi phạm tội là điều luật đang có hiệu lực thi hành tại thời điểm mà hành vi phạm tội được thực hiện.

2. Có cấu thành tội phạm

Dạ xin chào công ty luật Minh Khuê. Em muốn hỏi về việc bồi thường thiệt hại do việc cố ý gây thương tích với tỉ lệ thương tật là 32% thì mức bồi thường bao nhiêu là hợp lý ạ? Và mẫu đơn đề nghị bồi thường thì như thế nào ạ ? Chân thành cảm ơn.
Em chào luật sư, cho em hỏi một số điều như sau: Ngày 19/08/2015 anh họ của em đã xích mích với một người và người bên kia đã đánh anh của em trước rồi lúc đó vì tự vệ nên anh đã đánh lại người ta bị thương 12% và giờ tình trạng sức khoẻ đang dần ổn định. Lúc đánh người ta xong anh của em đã ra phường trình diện và bị tạm giam để điều tra đến ngày hôm nay rồi là 23/08/2015. Anh của em năm nay 22 tuổi chưa có tiền án tiền sự. Vậy luật sư cho em hỏi nếu bên kia người ta không rút đơn kiện thì nếu ra toà anh của em phải chịu hình phạt cao nhất là gì ạ ? Em mong luật sư sớm hồi đáp lại email của em và tư vấn giúp em trường hợp này ạ! Em xin chân thành cám ơn!

-> Như vậy xem xét về tỷ lệ thương tật, cả 2 TH đủ căn cứ để truy tố hình sự. Mức bồi thường quy định trong pháp luật dân sự như sau:

"Điều 605. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

1. Thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thoả thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường, nếu do lỗi vô ý mà gây thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của mình.

3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì người bị thiệt hại hoặc người gây thiệt hại có quyền yêu cầu Toà án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường."

Cụ thể có thể do 2 bên thương lượng và thỏa thuận.

3. Hung khí nguy hiểm

Căn cứ nghị quyết 02/2003 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự

"Phương tiện nguy hiểm" là công cụ, dụng cụ được chế tạo ra nhằm phục vụ cho cuộc sống của con người (trong sản xuất, trong sinh hoạt) hoặc vật mà người phạm tội chế tạo ra nhằm làm phương tiện thực hiện tội phạm hoặc vật có sẵn trong tự nhiên mà người phạm tội có được và nếu sử dụng công cụ, dụng cụ hoặc vật đó tấn công người khác thì sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc sức khoẻ của người bị tấn công.

a. Về công cụ, dụng cụ

Ví dụ: búa đinh, dao phay, các loại dao sắc, nhọn...

b. Về vật mà người phạm tội chế tạo ra

Ví dụ: thanh sắt mài nhọn, côn gỗ...

c. Về vật có sẵn trong tự nhiên

Ví dụ: gạch, đá, đoạn gậy cứng, chắc, thanh sắt..."

Chào luật sư. Tôi và chồng tôi vừa từ trong nhà bước ra thì thấy một nhóm thanh niên (khoảng 6 người ) có một người xông thẳng vào nhà chị hàng xóm trên tay cầm viên đá trong tư thế đập vào đầu chị cùng với đứa bé ( khoảng 7 tháng tuổi ) đang bế trên tay. Chồng tôi thấy vậy kịp thời chạy vào và ôm người đó ra, ngay sau đó nhóm người còn lại đang chờ sẵn bên ngoài cũng chạy vào dùng gạch đá, cây rồi bóng đèn đánh vào đầu chồng tôi kết quả là bị chân thương đầu. Sau khi xuất viện chúng tôi có làm đơn trình báo, công an phường có cho giấy giới thiệu giám định thương tích. Vậy bên cố ý gây thương tích sẽ bị xử lý như thế nào ?
Chào luật sư, cho em hỏi, cố ý đưa ống típ,dao và dao đánh người gãy tay ,chân thì bị xử phạt thế nào ? Chân thành cảm ơn luật sư.
Chào luật sư! tôi có một người bạn, đầu tuần em gái anh ấy xuống thăm anh ấy và dự định sẽ ở lại 1 tuần. Một phụ nữ ở phòng trọ kế bên năm nay khoảng ngoài 50 tuổi bị mất trộm quần áo hay gì đó nên đã chửi bới với những lời khó nghe.Tuy không chửi đích danh nhưng lại có ý nói anh này ăn cắp và nói rằng hai anh em là trai gái dắt nhau về ở chung làm chuyện xằng bậy. Việc chửi bới tiếp diễn nhiều ngày khiến mọi người hết sức khó chịu cho đến sáng nay người nam thanh niên không chịu được vì sự ồn ào đó nên đã lấy cây gậy đánh người phụ nữ kia. Bà này không bị thương nặng chỉ là bị bầm tím tay và nói sẽ báo công an. Vậy theo luật sư người thanh niên này nên làm gì ?Xin chân thành cảm ơn.

-> Vậy có những TH không xác nhận được % thương tật nhưng có sử dụng hung khí nguy hiểm vãn bị xử lý hình sự về tội phạm này.

Chào luật sư. Tôi có vấn đề cần được giải đáp như sau. Gia đình bố mẹ tôi đến nhà em gái tôi ăn mừng đầy tháng cháu thì nhà chồng cũ của tôi sống cạnh đó và qua gây sự xúc phạm chửi bới gia đình tôi rồi lấy cớ đánh tôi và người nhà tôi bị xây sát ngoài ra. Vậy tôi có thể kiện chồng cũ tôi về tội vố ý gây thương tích không và có thể kiện đòi bồi thường không ? Kính mong luật sư tư vấn giúp tôi với ạ. Xin chân thành cảm ơn luật sư.

 -> Bạn đối chiếu tỷ lệ thương tật theo quy định của pháp luật để xác định chính xác hơn vấn đề.

Chào luật Minh Khuê. Như hiện nay con thấy công an đánh người dân mặc dù họ chưa được xác nhận là có tội , vậy khi bị công an đánh người dân, người dân có thể tự vệ cho bản thân bằng cách đánh lại được không? Khi công an mặc thường phục mà đánh người dân thì người dân đánh lại công an có bị phạm tội không? Mong luật sư giải đáp thắc mắc cho con. Con cảm ơn!

Mọi TH có hành vi cố ý gây thương tích với người khác đều vi phạm pháp luật và không được pháp luật bảo vệ. Nếu lạm dụng chức vụ quyền hạn cố ý gây thương tích có thể bị áp dụng tình tiết tăng nặng.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Mọi vướng mắc xin vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật hình sự.