Nay con tôi được 20 tháng và tôi muốn làm đơn xin được thi hành án phạt tù đang được tại ngoại có được không ạ? Nếu được thì mẫu đơn viết như thé nào ạ? Xin cảm ơn.

Người gửi: N.T.T.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật hình sự của Công ty Luật Minh Khuê

Đơn xin được thi hành án phạt tù đang được tại ngoại ?

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự 1900.6162

Trả lời:

 

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn Công ty luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi và bổ sung năm 2009

Nội dung trả lời:

Điều 61 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi và bổ sung năm 2009 quy định về việc hoãn thi hành hình phạt tù như sau:

"Điều 61. Hoãn chấp hành hình phạt tù

1. Người bị xử phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình phạt trong các trường hợp sau đây:

a) Bị bệnh nặng được hoãn cho đến khi sức khỏe được hồi phục;

b) Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi;

c) Là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, được hoãn đến một năm, trừ trường hợp người đó bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng;

d) Bị kết án về tội ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ, thì được hoãn đến một năm.

2. Trong thời gian được hoãn chấp hành hình phạt tù, nếu người được hoãn chấp hành hình phạt lại phạm tội mới, thì Toà án buộc người đó phải chấp hành hình phạt trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 51 của Bộ luật này."

Pháp luật hình sự Việt Nam đã quy định cụ thể và rõ ràng về việc hoãn thi hành hình phạt tù đối với phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi tại điểm b), khoản 1, Điều 61 như đã nêu trên, nhằm đảm bảo sự phát triển về cả mặt thể chất và tinh thần của trẻ. Do đó, việc bạn xin được thi hành án phạt tù khi con bạn được 20 tháng tuổi là không được.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT HÌNH SỰ.