Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Bộ luật tố tụng hình sự 2003;

Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi, bổ sung 2009;

2. Nội dung phân tích.

Thứ nhất: Liên quan đến xác định mức hình phạt mà anh trai bạn phải chịu.

Căn cứ vào quy định tại điều 14 của Bộ luật hình sự có quy định :

"Điều 14. Phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác

Người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự".

Căn cứ vào quy định này khi anh trai bạn uống rượu say vào gây thương tích cho người khác vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội anh được quy định trong bộ luật hình sự. Ở đây, anh trai của bạn do cố ý gây thương tích, với tỷ lệ thương tật là 14%. Như vậy, anh trai bạn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Do bạn không nêu rõ là anh trai bạn dùng vật gì để đánh người bị hại kia bị thương, do vậy, nếu anh trai bạn đánh bằng tay thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 điều 104. Còn nếu có một trong các tình tiết quy định tại khoản 1 điều 104 thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 điều 104 và mức hình phạt được quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 104 cụ thể là:

"Điều 104. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác 

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;

b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;

d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Có tổ chức;

g) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;

h) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;

i) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;

k) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm".

Căn cứ vào hai quy định trên nếu anh trai bạn không thuộc một trong các tình tiết quy định tại khoản 1 điều 104 Bộ luật hình sự thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 điều 104 với mức hình phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

Nếu như anh trai bạn có một trong các tình tiết quy định tại khoản 1 điều 104 Bộ luật hình sự thì anh trai bạn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 điều 104 Bộ luật hình sự với khung hình phạt là hai năm đến bảy năm tù.

Thứ hai: Liên quan đến việc công an vẫn tiến hành khởi tố vụ án.

Căn cứ vào quy định tại điều 105 Bộ luật tố tụng hình sự 2003 quy định về khởi tố vụ án theo yêu cầu của người bị hại

"Điều 105. Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại

1. Những vụ án về các tội phạm được quy định tại khoản 1 các điều 104, 105, 106, 108, 109, 111, 113, 121, 122, 131 và 171 của Bộ luật hình sự chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại hoặc của người đại diện hợp pháp của người bị hại là người chưa thành niên, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất".

Căn cứ vào quy định này thì nếu như phạm tội theo các quy định tại khoản 1 điều 104 thì chỉ được khởi tố vụ án theo yêu cầu của người bị hại. Nếu người bị hại rút đơn về thì vụ án phải được đình chỉ.

Căn cứ vào phân tích ở trên thì nếu anh trai bạn mà phạm tội theo khoản 1 điều 104 bộ luật hình sự thì khi gia đình người bị hại đã rút đơn mà cơ quan công an vẫn tiến hành khởi tố vụ án hình sự thì cơ quan công an đã làm sai quy định của pháp luật và gia đình bạn có quyền làm đơn khiếu nại gửi lên cơ quan điều tra liên quan đến việc ra quyết định khởi tố sai theo quy định của pháp luật.

Nếu như anh trai bạn mà phạm tội theo khoản 2 điều 104 Bộ luật hình sự thi anh trai bạn sẽ  bị khởi tố mà không phụ thuộc vào người bị hại có yêu cầu hay đã rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án.

Cách để giảm nhẹ hình phạt: Hiện nay, theo quy định của phạm luật hình sự thì người bị phạm tội có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi và cố gắng khắc phục hậu quả do hành vi của mình gây ra thì sẽ được hội đồng xét xử xem xét để xem có nên giảm mức phạt tù xuống cho anh trai bạn không.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về hình sự và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê