Bản thân tôi vì thế cũng không có tiền để chi trả cho chủ nợ. Tôi có hẹn với chủ nợ là khi nào có điều kiện thì tôi sẽ thanh toán nợ cho họ. cũng nói thêm là tôi không có hành vi bỏ trốn hay trốn tránh chủ nợ của tôi. Bên đó đưa tôi ra công an, vậy tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi này hay không?

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người gửi: Nguyễn Mạnh Hà

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật hình sựcủa công ty Luật Minh Khuê.

.Không có khả năng thanh toán nợ có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  - 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi cho chúng tôi. Về vấn đề của bạn, Công ty xin giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý:

- Bộ Luật  Hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009

- Bộ Luật Dân Sự năm 2005;

Nội dung tư vấn:

Thứ nhất, Xét về giao dịch vay nợ giữa bạn và người vay, bạn và chủ nợ:

Theo thông tin bạn cung cấp thì chúng tôi không biết rằng khi giao dịch mua bán, vay, nợ giữa bạn và hai bên kia có giấy tờ, hóa đơn hay bất kỳ bằng chứng nào chứng minh tồn tại giao dịch hay không. Trường hợp không có giấy tờ giao dịch giữa các bên, bạn cũng như chủ nợ của bạn có thể đòi lại được tiền nếu chứng minh được sự tồn tại của giao dịch vay nợ trên thực tế qua e-mail, tin nhắn, người làm chứng cho việc vay tiền giữa các bên. Trường hợp này,việc trả nợ phụ thuộc vào sự thỏa thuận của các bên liên quan. Việc bạn vay của chủ nợ hoàn toàn độc lập với việc bạn là chủ nợ của người khác. Vì vậy, bạn nên thỏa thuận với chủ nợ  về ngày trả nợ cũng như phương thức thanh toán bằng văn bản có chữ ký của 2 bên thì việc trả nợ được thực hiện theo đúng thỏa thuận đã cam kết đã được quy định tại Điều  283 về nguyên tắc thực hiện nghĩa vụ dân sự Bộ luật Dân sự 2005:

" Bên có nghĩa vụ dân sự phải thực hiện nghĩa vụ của mình một cách trung thực, theo tinh thần hợp tác, đúng cam kết, không trái pháp luật, đạo đức xã hội."

Trường hợp hai bên không có cam kết hay thỏa thuận gì về việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ bạn có thể thỏa thuận thời hạn thực hiện việc trả nợ theo quy định tại Điều 285 Bộ Luật Dân Sự năm 2005 như sau:

" 1. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ dân sự do các bên thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ dân sự đúng thời hạn; chỉ được thực hiện nghĩa vụ dân sự trước thời hạn khi có sự đồng ý của bên có quyền; nếu bên có nghĩa vụ đã tự ý thực hiện nghĩa vụ trước thời hạn và bên có quyền đã chấp nhận việc thực hiện nghĩa vụ thì nghĩa vụ được coi là đã hoàn thành đúng thời hạn.

2. Trong trường hợp các bên không thoả thuận và pháp luật không quy định về thời hạn thực hiện nghĩa vụ dân sự thì các bên có thể thực hiện nghĩa vụ hoặc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ vào bất cứ lúc nào, nhưng phải thông báo cho nhau biết trước  một thời gian hợp lý"

Thứ hai, về việc chịu trách nhiệm hình sự

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Bộ Luật Hình Sự 1999 về  Cơ sở của trách nhiệm hình sự:

" Chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ luật hình sự quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự"

Hành vi của bạn chưa đủ yếu tố cấu thành của bất kỳ tội phạm nào được quy định tại Điều 8 về  Khái niệm tội phạm

"  1. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội  chủ nghĩa.

2. Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

3. Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến ba năm tù; tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến bảy năm tù; tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến mười lăm năm tù; tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên mười lăm năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

4. Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm, nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể, thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác."

Như vậy, bạn sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình tại thời điểm bên chủ nợ đưa bạn ra công an.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn, xin đảm bảo tất cả những thông tin tư vấn hoàn toàn đúng theo tinh thần pháp luật. Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm của bạn về vấn đề này và luôn sẵn sàng trao đổi những thông tin cần thiết. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty tư vấn của chúng tôi.

Hy vọng bạn sẽ sớm giải quyết được vấn đề của mình!

Trân trọng, 

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ