Người gửi : T.V.B

Luật sư trả lời:

Mẫu đơn xin giảm nhẹ án:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----****-------

ĐƠN XIN GIẢM NHẸ HÌNH PHẠT

(V/v: ........................................ )

 

Kính gửi: - Tòa Án Nhân Dân huyện/tỉnh……

                           - Viện Kiểm Soát Nhân Dân huyện/tỉnh….

Tôi tên :.................................................................................................................................

Ngày sinh: ……../…..…/20……… Giới tính: Nam/nữ Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân số:…………………….…..…..Cấp ngày: ……/…./20…….….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...........................................................................................

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau: Tôi là bị hại trong vụ án lừa đảo.......... (trình bày sự việc)

………………………………………..Đươc Tòa án Nhân Dân huyện/tỉnh…………………………..................... thụ lý

số…..........., có quyết định đưa ra xét xử ngày ...........................................

Kính thưa quý cấp việc làm của bị cáo đã vi phạm các quy định của pháp luật và được đưa ra xử phạt là đúng theo quy

định của pháp luật. Nhưng cũng mong quý cấp xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bởi lẽ, ...............................(nếu lý do)…………

Vậy nay tôi viết đơn này xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo............ Rất mong quý cấp xem xét và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

 

                                                                                                                               Người làm đơn

 

 

                                                                                                                                (Ký, ghi rõ họ 

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.1940 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hình sự - Công ty luật Minh Khuê