Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người gửi: Hoàng Long

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật hình sựcủa công ty Luật Minh Khuê.

.Mẹ ruột chiếm đoạt tài sản có khởi kiện được không

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  - 1900.6162

Trả lời:

Trước hết, về quan hệ mẹ con với vấn đề xử lý hành vi chiếm đoạt tài sản, theo quy định của pháp luật, nếu hành vi chiếm đoạt tài sản có đủ các yếu tố cấu thành tội hình sự quy định trong Bộ luật hình sự năm 1999 , và hành vi đã bị cơ quan công an phát hiện đều có thể tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi này, không phụ thuộc vào mối quan hệ giữa người có hành vi phạm tội với người bị hại.

Thứ hai, trong vấn đề bạn đã nêu chưa trình bày cụ thể hành vi chiếm đoạt tài sản là dưới hình thức nào. Vì vậy, Luật Minh Khuê chưa thể xác định cụ thể trường hợp của bạn, mẹ của bạn nếu có hành vi chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật.

Đối với các hành vi chiếm đoạt tài sản, để truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi chiếm đoạt tài sản phải là một trong số các hành vi với các dấu hiệu sau đây:

+ Hành vi cướp tài sản  (Điều 133 BLHS): là hành vi dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản

+ Hành vi cưỡng đoạt tài sản (Điều 135 BLHS): là hành vi dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản.

+ Hành vi cướp giật tài sản (Điều 136 BLHS)

+ Hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản (Điều 137 BLHS): là hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản.

+ Hành vi trộm cắp tài sản (Điều 138 BLHS): là tội trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản.

+ Hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 140 BLHS): chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ một triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới một triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản với một trong các hành vi:

 a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó;

 b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản

Căn cứ vào các hành vi chúng tôi vừa trình bày trên, đối chiếu với hành vi cụ thể của mẹ bạn, nếu đủ các yếu tố cấu thành tội hình sự quy định trong BLHS, mẹ bạn vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bên cạnh việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mẹ bạn buộc phải hoàn trả lại tài sản đã chiếm đoạt cho bạn.

 

Ý kiến trả lời bổ sung:

Chào bạn, cám ơn bạn đã gửi những thắc mắc đến chuyên mục, dựa vào những dữ liệu bạn cung cấp, tôi có thể trả lời như sau:

Về vấn đề này của bạn bạn không nói rõ hành vi của mẹ bạn nên rất khó cho việc định tội. Dưới đây tôi sẽ phân chia thành những trường hợp cơ bản và thường gặp.

Căn cứ pháp lý: Luật hình sự năm 1999

Trường hợp 1: Tội trộm cắp tài sản:

Nếu trường hợp hành vi của mẹ bạn là lén lút đối với chủ sở hữu ( trong trường hợp này là lén lút với bạn) với tống tài sản trên thì bạn có thể khởi kiện mẹ bạn với tội trộm cắp tài sản theo điều 138 luật hình sự: “Điều 138. Tội trộm cắp tài sản

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Tái phạm nguy hiểm;
d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;
đ) Hành hung để tẩu thoát;
e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
g) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.”

Trường hợp 2: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nếu mẹ của bạn có những lời nói hoặc hành vi gian dối khiến bạn tin tưởng vào giao tài sản đó cho mẹ bạn thì bạn có thể khởi kiện mẹ bạn với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 139 luật hình sự năm 1999:

Điều 139. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Tái phạm nguy hiểm;
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
g) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Trường hợp 3: Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản:
Nếu mẹ bạn vay mượn tài sản của bạn rồi bỏ trốn hoặc vay mượn và sử dụng vào mục đích bất hợp pháp và không có khả năng hoàn trả thì ban có thể khởi kiện mẹ bạn theo điều 140 luật hình sự.

 

Trường hợp 4: Tội chiếm giữ trái phép tài sản.

Nếu mẹ của bạn dùng tài sản của bạn và cố tình không hoàn trả lại thì bạn có thể khởi kiện về tội này:
Điều 141. Tội chiếm giữ trái phép tài sản
1. Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản có giá trị từ năm triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hoá bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
2. Phạm tội chiếm giữ tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng trở lên hoặc cổ vật, vật có giá trị lịch sử, văn hoá có giá trị đặc biệt, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

---------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LUẬT LIÊN QUAN: