>> Luật sư tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến qua điện thoại gọi:  - 1900.1940

 

2. Trong trường hợp trước khi hành vi phạm tội bị phát giác, người phạm tội đã tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm, thì cũng có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

3. Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự khi có quyết định đại xá.

Tham khảo:

- Bộ luật hình sự năm 1999;

- Bộ luật sửa đổi bộ luật hình sự năm 2009

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê