Xin hỏi trong trường hợp đi hát karaoke uống rượu say, do mâu thuẫn tự phát, 3 người cùng tham gia đánh 1 người, khi đi viện được 2 ngày thì người bị đánh chết. Trong 3 người đó, 1 người cầm chai đập vào đầu làm người kia gục xuống, còn 2 người còn lại tham gia đấm đá. Theo luật hình sự thì mức án là phạt tù từ 12 - 30 năm. Xin hỏi mức án cụ thể đối với từng người như thế nào ? 

Người hỏi: C.K

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật hình sự của Công ty Luật Minh Khuê.

>> Tư vấn mức án phạt tù đối với từng đồng phạm gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Cơ sở pháp luật:

Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi bổ sung 2009.

Nội dung phân tích:

Trường hợp này, có thể phạm vào 1 trong 2 tội: 

-  Tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người theo khoản 3 điều 104 Bộ luật hình sự: khung hình phạt là từ 5 năm đến 15 năm

- Tội giết người quy định tại điều 93 Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi bổ sung 2009.

Theo đó, khung hình phạt của hai tội như sau:

Điều 93. Tội giết người

1.    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2.    Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3.    Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

“Điều 104. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

3.Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người, hoặc từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm”.

Theo đó, trong trường hợp bạn nói có thể cho rằng đây là đồng phạm. Vậy để quyết định mức án cho mỗi người, Tòa án sẽ dựa vào những tình tiết thực tế để ra quyết định. Căn cứ vào Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi bổ sung 2009:

“Điều 53. Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm

Khi quyết định hình phạt đối với những người đồng phạm, Tòa án phải xét đến tính chất của đồng phạm, tính chất và mức độ tham gia phạm tội của từng người đồng phạm.

Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự thuộc người đồng phạm nào, thì chỉ áp dụng đối với người đó”.

Trân trọng cám ơn!

Bộ phận tư vấn luật hình sự.