Xin cảm ơn Luật Sư !
Người gửi: Hoang Tan Dinh
Câu hỏi được biên tập từchuyên mục hỏi đáp pháp luật dân sựcủa Công ty Luật Minh Khuê.
Người bị phạt án treo có được kinh doanh không?

Trả lời:

Thắc mắc của bạn được giải quyết như sau:
Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp về điều kiện thành lập và đăng kí kinh doanh thì có hạn chế quyền của người đang chấp hành hình phạt tù. Cụ thể là tại điểm e khoản 2 Điều 13 Luật doanh nghiệp năm 2005 thì người đang chấp hành hình phạt tù thì không được quản lý và thành lập doanh nghiệp . Việc bạn được hưởng án treo với thời gian thử thách 12 tháng cũng là một hình thức của chấp hành hình phạt tù. Do đó, bạn không nên thực hiện việc kinh doanh.Bạn có thể thực hiện ý muốn kinh doanh của mình khi đã thực hiện xong hình phạt tù.

Khoản Điều 13, luật doanh nghiệp năm 2005 Quy định:

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

e) Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;

g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.

3. Tổ chức, cá nhân có quyền mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Tổ chức, cá nhân sau đây không được mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Chúc bạn thực hiện được ý muốn của mình!

 

Ý kiến bổ sung:

Chào anh! Cảm ơn anh đã gửi câu hỏi đến chuyên mục hỏi đáp của công ty, câu hỏi của anh tôi xin được giải đáp như sau:
Đào tạo điều kiện thuận lợi cho người được hưởng án treo hòa nhập với cộng đồng, Nghị định số 61/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2000 của Chính phủ quy định việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo quy định những người đang hưởng án treo vẫn được hưởng quyền lợi và các ưu đãi xã hội.
Theo quy định tại Điều 61 Luật thi hành án hình sự như sau:
Điều 61. Quyết định thi hành án treo
1. Quyết định thi hành án phải ghi rõ họ tên người ra quyết định; bản án, quyết định được thi hành; tên cơ quan có nhiệm vụ thi hành; họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của người được hưởng án treo; mức hình phạt tù và thời gian thử thách của người được hưởng án treo; hình phạt bổ sung; Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo.
2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định thi hành án, Tòa án phải gửi quyết định đó cho cá nhân, cơ quan sau đây:
a) Người được hưởng án treo;
b) Viện kiểm sát cùng cấp;
c) Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người được hưởng án treo cư trú, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi người được hưởng án treo làm việc;
d) Sở Tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định thi hành án có trụ sở.
Như vậy căn cứ quy định viện dẫn trên thì bạn cần xem xét kỹ trong bản án có áp dụng hình phạt bổ sung với người được hưởng án treo cấm người đó không được phép kinh doanh trong thời gian thử thách hay không. Nếu trong bản án không có hình phạt bổ sung mà người được hưởng án treo tham gia hoạt động kinh doanh thì không vi phạm quy định pháp luật đã viện dẫn.
Dựa trên những quy định đã nêu, hy vọng chúng tôi đã góp phần làm rõ những vướng mắc của anh. Cảm ơn anh đã sử dụng dịch vụ của công ty Luật Minh Khuê.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê
-------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LUẬT LIÊN QUAN: