Phạm tội lần đầu theo quy định của Bộ luật hình sự là một tình tiết có thể nói là "tốt" cho người phạm tội, bởi lẽ:

Phạm tội lần đầu là một trong các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

 Điều 51. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

...
i) Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;

Điều 54. Quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng

Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng không bắt buộc phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật đối với người phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể.

Phạm tội lần đầu còn là một trong những điều kiện để người phạm tội được xem xét tha tù trước thời hạn:

Điều 66. Tha tù trước thời hạn có điều kiện

1. Người đang chấp hành án phạt tù có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Phạm tội lần đầu;

...

Như vậy, thế nào là phạm tội lần đầu? Mới đây, ngày 24/4/2018 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn Bộ luật Hình sự 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện; trong đó có giải thích các trường hợp người phạm tội được coi là phạm tội lần đầu, theo đó các trường hợp sau được coi là phạm tội lần đầu:

a) Trước đó chưa phạm tội lần nào;

b) Trước đó đã thực hiện hành vi phạm tội nhưng được miễn trách nhiệm hình sự;

c) Trước đó đã thực hiện hành vi phạm tội nhưng được áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng;

d) Trước đó đã bị kết án nhưng thuộc trường hợp được coi là không có án tích.

 Trân trọng!

BB