“1. Bảo lĩnh là biện pháp ngăn chặn để thay thế biện pháp tạm giam. Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và nhân thân của bị can, bị cáo, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, tòa án có thể quyết định cho họ được bảo lĩnh.

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  - 1900.6162

Luật sư tư vấn & bào chữa tại tòa án - Ảnh minh họa

2. cá nhân có thể nhận bảo lĩnh cho bị can, bị cáo là người thân thích của họ. Trong trường hợp này thì ít nhất phải có 2 người. Tổ chức có thể nhận bảo lĩnh cho bị can, bị cáo là thành viên của tổ chức của mình. Khi nhận bảo lĩnh cá nhân hoặc tổ chức phải làm giấy cam đoan không để bị can, bị cáo tiếp tục phạm tội và đảm bảo sự có mặt của bị can, bị cáo theo giấy triệu tập của cơ quan điều tra, viện kiểm sát hoặc tòa án. Khi làm giáy cam đoan cá nhân hoặc tổ chức nhận bảo lĩnh được thông báo về những tình tiết của vụ án có liên quan đến việc bảo lĩnh.

3. những quy định tại khoản 1điều 80 của bộ luật này, thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa có quyền gia quyết định về việc bảo lĩnh.

4. cá nhân nhận bảo  lĩnh cho bị can, bị cáo phải là người có tư cách phẩm chất tốt nghiêm chính chấp hành luật pháp. Việc bảo lính phải có xác nhận của chính quyền địa phương nới người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức người đó làm việc. Đối với tổ chức nhận bảo lĩnh thì việc nhận bảo lĩnh phải có xác nhận của người đứng đầu tổ chức.

5. cá nhân hoặc tố chức nhận bảo lính vi phạm nghĩa vụ đã cam đoan phải chịu trách nhiệm về nghĩa vụ đã cam đoan và trong trường hợp này bị can, bị cáo được nhận bảo lĩnh sẽ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác”

Như vậy trong trường hợp cá nhân bảo lãnh phải có 2 người làm đơn xin bảo lãnh tại ngoại và đơn này phải xin xác nhận của UBND xã nơi người bảo lãnh cư trú. Đơn này gửi đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để được xem xét giải quyết.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê

---------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LUẬT LIÊN QUAN: