Tư vấn xử lý hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm ?

Tư vấn xử lý hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gọi: 1900.6162

Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín là một trong những quyền nhân thân của cá nhân. Ðiều 37 Bộ luật Dân sự quy định: Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

Người nào có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác có thể bị phạt vi phạm hành chính (theo điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng, chống bạo lực gia đình.

Thậm chí, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác quy định tại Điều 121 Bộ luật Hình sự.

Nếu, việc bạn chửi bới người khác trên facebook là đúng và người đó có căn cứ chứng minh rằng bạn đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm của họ thì người đó có quyền tự bảo vệ hoặc yêu cầu pháp luật bảo vệ danh dự, nhân phẩm của mình. Bạn có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các quy định nêu trên.

Ngược lại, nếu không có việc bạn chửi bới, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác và người đó bịa đặt thông tin này thì người đó cũng có thể bị xử lý vi phạm hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự với tội vu khống. Điều 122 Bộ luật Hình sự quy định rõ: Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Các văn bản liên quan:

Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11

Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10

Nghị định 167/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội phòng, chống tệ nạn xã hội phòng cháy và chữa cháy phòng, chống, chống bạo lực gia đình

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự