Nhưng do lúc đó tôi quá hoảng nên có yêu cầu các CSGT cho tôi xem băng ghi hình vượt quá tốc độ là bao nhiêu? và cho tôi xem lại biên bản vi phạm giao thông, các cảnh sát giao thông có cho tôi xem lại hình ảnh mình vi phạm nhưng không cho tôi xem biên bản họ ghi để ký cũng như hướng dẫn tôi ký biên bản. Ngay ngày hôm sau tôi đến cơ quan đóng phạt thì họ bảo tôi là chống người thi hành công vụ, không ký biên bản. Bây giờ tôi có nói sao thì cũng không có ai tin, rằng ngay tại thời điểm vi phạm tôi có yêu cầu cho tôi xem biên bản bi phạm nhưng không ai cho. Xin hỏi bây giờ nên giải quyết ra sao để tôi lấy lại giấy tờ xe và việc CSGT tố tôi chống lại người thi hành công vụ là đúng hay sai.
Mong nhận được thư hồi âm càng sớm của luật sư
.

Xin chân thành cảm ơn!                                       
Người gửi: TTL

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê

Trả lời:

Việc anh yêu cầu cảnh sát giao thông cho băng ghi hình vượt quá tốc độ và biên bản xử lý vi phạm là hoàn toàn đúng quy định. Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì:

"Việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật;"

Do vậy người bị xử phạt là anh có quyền yêu cầu các đồng chí CSGT cho xem lại băng ghi hình lại hành vi vi phạm và biên bản xử phạt.

Hơn nữa, tại khoản 3 Điều 58 Luật xử lý vi phạm hành chính có quy định:

"Biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất 02 bản, phải được người lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký; trường hợp người vi phạm không ký được thì điểm chỉ; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì họ cùng phải ký vào biên bản; trường hợp biên bản gồm nhiều tờ, thì những người được quy định tại khoản này phải ký vào từng tờ biên bản. Nếu người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại từ chối ký thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản. Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính 01 bản; trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản phải được chuyển ngay đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt."

Điều đó có nghĩa là không chỉ các đồng chí CSGT phải cho anh xem biên bản xử phạt, hướng dẫn anh ký vào biên bản mà thậm chí còn phải giao cho anh 01 bản. Từ đó có thể kết luận là những hành vi nói trên của các đồng chí CSGT là không đúng với quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê