Vậy cho tôi hỏi khi ra tòa xử anh tôi có được giảm án vì nhân thân tốt không và mức án là bao nhiêu. Hiện nay, tôi muốn thuê luật sư tại quý công ty thì mức chi phí cho trường hợp của anh tôi là bao nhiêu? và nếu thuê luật sư thì khung hình phạt của anh tôi có được giảm không và nếu có thì sẽ là bao nhiêu. Rất mong nhận được câu trả lời của quý công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: Nguyễn Phương
 

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Vấn đề của bạn được trả lời như sau:

1. Trách nhiệm do tàng trữ chất ma túy:

Khi thu giữ được các chất nghi là chất ma túy hoặc tiền chất dùng vào việc sản xuất ma túy, cơ quan công an sẽ trưng cầu giám định để xác định loại, hàm lượng, trọng lượng chất ma túy, tiền chất. Tùy từng trường hợp mà anh bạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trên.

a) Xử phạt vi phạm hành chính đối với người tàng trữ chất ma túy:

Sau khi có kết luận giám định thể hiện loại chất rắn mà anh trai bạn tàng trữ là không thuộc một trong các trường hợp quy định tại mục 3.6 Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP thì anh trai chị sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trên:

“Người nào tàng trữ, vận chuyển trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy với số lượng sau đây không nhằm mục đích mua bán hay sản xuất trái phép chất ma túy khác thì áp dụng khoản 4 Điều 8 Bộ luật hình sự , theo đó không truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng phải bị xử lý hành chính:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng dưới một gam;

b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng dưới không phẩy một gam;

c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng dưới một kilôgam;

d) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng dưới năm kilôgam;

đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng dưới một kilôgam;

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có trọng lượng dưới một gam;

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng từ mười mililít trở xuống.”

b) Truy cứu trách nhiệm hình sự:

Anh trai bạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 194 BLHS về Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy” nếu kết luận giám định thể hiện chất rắn thu được là chất ma túy và thỏa mãn các yếu tố quy định tại Điều 194:

“1. Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;

e) Sử dụng trẻ em vào việc phạm tội hoặc bán ma tuý cho trẻ em;

g) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ năm trăm gam đến dưới một kilôgam;

h) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ năm gam đến dưới ba mươi gam;

i) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới hai mươi lăm kilôgam;

k) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới hai trăm kilôgam;

l) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới năm mươi kilôgam;

m) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ hai mươi gam đến dưới một trăm gam;

n) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ một trăm mililít đến dưới hai trăm năm mươi mililít;

o) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm g đến điểm n khoản 2 Điều này;

p) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ một kilôgam đến dưới năm kilôgam;

b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba mươi gam đến dưới một trăm gam;

c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ hai mươi lăm kilôgam đến dưới bảy mươi lăm kilôgam;

d) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ hai trăm kilôgam đến dưới sáu trăm kilôgam;

đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới một trăm năm mươi kilôgam;

e) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ một trăm gam đến dưới ba trăm gam;

g) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ hai trăm năm mươi mililít đến dưới bảy trăm năm mươi mililít;

h) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 3 Điều này.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ năm kilôgam trở lên;

b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ một trăm gam trở lên;

c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ bảy mươi lăm kilôgam trở lên;

d) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ sáu trăm kilôgam trở lên;

đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ một trăm năm mươi kilôgam trở lên;

e) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ ba trăm gam trở lên;

g) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ bảy trăm năm mươi mililít trở lên;

h) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 4 Điều này.”

 

2. Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bạn cung cấp thông tin anh trai bạn từng đi bộ đội và đạt danh hiệu xuất sắc, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, khoản 1, Điều 46 BLHS: “Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác”.

Tuy nhiên, Điều 47 BLHS quy định người phạm tội phải có ít nhất 02 tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1 Điều 46 thì Toà án mới có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt mà điều luật đã quy định đối với hành vi phạm tội. Do đó, bạn cần kiểm tra lại Điều 46 BLHS để xác định thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của anh trai mình.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê

------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LUẬT LIÊN QUAN: