Trả lời :

Mặc dù hành vi cho T vào nhà hút heroin là vì nể bạn nhưng H đã phạm vào tội “tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý” được quy định tại Điều 198 của Bộ luật Hình sự năm 1999.
Hình phạt đối với tội này được quy định như sau:
- Người nào cho thuê, cho mượn địa điểm hoặc có bất kỳ hành vi nào khác chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; phạm tội nhiều lần;đối với trẻ em;đối với nhiều người; tái phạm nguy hiểm.
- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Các văn bản liên quan:  Bộ Luật Hình sự 15/1999/QH10

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê