Điều 128, luật hính sự năm 1999 quy định về tội buộc người lao động, cán bộ, công chức thôi việc trái pháp luật:

Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà buộc người lao động, cán bộ, công chức thôi việc trái pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến - 1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự qua điện thoại gọi:  - 1900.6162

PHÂN TÍCH CẤU THÀNH TỘI PHẠM TỌI BUỘC NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ VIỆC TRÁI PHÁP LUẬT:

Định nghĩa: tội buộc người lao động, cán bộ, công chức thôi việc trái pháp luật là hành vi của người sử dụng lao động, người sử dụng cán bộ, công chức, vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân khác buộc những người này thôi việc trái pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng.
 
Điều luật chỉ quy định một hành vi khách quan nhưng lại đối với nhiều đối tượng khác nhau, nên khi định tội danh, cần chú ý:
 
Nếu người phạm tội chỉ buộc người lao động thôi việc trái pháp luật thì chỉ định tội là “buộc người lao động thôi việc trái pháp luật” mà không định tội danh đầy đủ như điều luật quy định. Tương tự như vậy, nếu chỉ buộc công chức thôi việc trái pháp luật thì chỉ định tội danh là “buộc công chức thôi việc trái pháp luật”.
 
So với Điều 123 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định về tội phạm này, thì Điều 128 Bộ luật hình sự 1999 trong cấu thành tội phạm bổ sung một tình tiết định tội và cũng là ranh giới để phân biệt giữ hành vi phạm tội với hành vi chưa phải là tội phạm, đó là “gây hậu quả nghiêm trọng”. Nếu hành vi buộc người lao động, cán bộ, công chức thôi việc trái pháp luật nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng thì chưa cấu thành tội phạm, mà tùy trường hợp có thể bị kiện lao động, xử lý kỷ luật, xử lý hành chính, kiện hành chính theo quy định thủ thục giải quyết các vụ án lao động hoặc vụ án hành chính.
 
Đặc điểm của tội phạm này chỉ có một khung hình phạt không quy định hình phạt bổ sung, khung hình phạt cũng rất nhẹ, cao nhất chỉ có một năm tù. Điều này thể hiện chính sách hình sự của nhà nước ta chủ yếu nhằm giáo dục, nếu có xử lý thì chủ yếu áp dụng hình thức kỷ luật hoặc xử lý hành chính, chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng.