Tôi không hề mua bán ma túy với ai và người đi cùng bạn tôi khai nhìn thấy tôi bán ma túy cho bạn tôi lại có chút mâu thuẫn từ hôm trước,vì hôm trước tôi và em tôi có đuổi đánh người đó. Cho tôi hỏi như vậy tôi có bị khởi tố không và qua lời khai như vậy có đủ căn cứ để định tội tôi không. Và cho tôi hỏi bây giờ tôi phải làm gì khi bị cơ quan công an gọi ra làm việc.

Người gửi : Đặng Văn Chuyên

Luật sư trả lời: