.Tư vấn Tội gây ô nhiễm đất

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:    1900.6162

Điều 184, luật hình sự năm 1999 quy định về tội gây ô nhiễm đất

1. Người nào chôn vùi hoặc thải vào đất các chất độc hại quá tiêu chuẩn cho phép, đã bị xử phạt hành chính mà cố tình không thực hiện các biện pháp khắc phục theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Luật hình sự năm 2009 sửa đổi, bổ sung luật hình sự năm 1999 đã bái bỏ tội danh này (36. Bãi bỏ các điều 131, 183, 184 và 199.)

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê