1. Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai

Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai được quy định tại điều 173, luật hình sự năm 1999, cụ thể:

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến - 1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến gọi: 1900.6162

Điều 173, Luật hình sự năm 1999 quy định về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai

1. Người nào lấn chiếm đất hoặc chuyển quyền sử dụng đất, sử dụng đất trái với các quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ ba mươi triệu đồng đến một trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến hai mươi triệu đồng.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ hoặc tư vấn luật: 1900.6162

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./.

>> Tham khảo dịch vụ pháp lý: Dịch vụ luật sư, tư vấn pháp luật;

2. Tội gây ô nhiễm nguồn nước

Tội gây ô nhiễm nguồn nước được quy định tại điều 183, luật hình sự năm 1999 cụ thể:

Tội gây ô nhiễm nguồn nước.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Điều 183, luật hình sự năm 1999 quy định về tội gây ô nhiễm nguồn nước

1. Người nào thải vào nguồn nước dầu mỡ, hoá chất độc hại, chất phóng xạ quá tiêu chuẩn cho phép, các chất thải, xác động vật, thực vật, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, ký sinh trùng độc hại và gây dịch bệnh hoặc các yếu tố độc hại khác, đã bị xử phạt hành chính mà cố tình không thực hiện các biện pháp khắc phục theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 183, luật hình sự năm 1999 đã được bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2009 bãi bỏ.

Tại khoản 36, luật hình sự năm 2009 quy định: Bãi bỏ các điều 131, 183, 184 và 199.

Như vậy, với quy định này tội gây ô nhiễm nguồn nước không còn giá trị áp dụng chỉ có giá trị tham khảo, nghiên cứu pháp lý.

Trân trọng./.

>> Tham khảo dịch vụ pháp luật: Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

3. Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng

Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng được quy định tại điều 176, luật hình sự năm 1999 cụ thể như sau:

Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến gọi: 1900.6162

Điều 176, Luật hình sự năm 1999 quy định tội vi phạm các quy định về quản lý rừng

1. Người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn có một trong các hành vi sau đây gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Giao rừng, đất trồng rừng, thu hồi rừng, đất trồng rừng trái pháp luật;

b) Cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, đất trồng rừng trái pháp luật;

c) Cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.

Trân trọng./.

>> Tham khảo ngay dịch vụ: Luật sư tư vấn, tranh tụng trong lĩnh vực hình sự;

4. Tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng

Tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng được quy định tại điều 175, luật hình sự năm 1999 với nội dung cụ thể như sau:

Tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến gọi: 1900.6162

Điều 175, luật hình sự năm 1999 quy định về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng

1. Người nào có một trong các hành vi sau đây gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm:

a) Khai thác trái phép cây rừng hoặc có hành vi khác vi phạm các quy định của Nhà nước về khai thác và bảo vệ rừng, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 189 của Bộ luật này;

b) Vận chuyển, buôn bán gỗ trái phép, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 153 và Điều 154 của Bộ luật này.

2. Phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến mười năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến hai mươi triệu đồng.

Trân trọng./.

5. Tội gây ô nhiễm đất

Tội gây ô nhiễm đất được quy định tại điều 184 luật hình sự năm 1999 cụ thể:

.Tư vấn Tội gây ô nhiễm đất

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Điều 184, luật hình sự năm 1999 quy định về tội gây ô nhiễm đất

1. Người nào chôn vùi hoặc thải vào đất các chất độc hại quá tiêu chuẩn cho phép, đã bị xử phạt hành chính mà cố tình không thực hiện các biện pháp khắc phục theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Luật hình sự năm 2009 sửa đổi, bổ sung luật hình sự năm 1999 đã bái bỏ tội danh này (36. Bãi bỏ các điều 131, 183, 184 và 199.)

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê