Em xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: N.Q.C

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật hình sự của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn về việc giả chữ ký để vay tiền ngân hàng ?

Luật sư tư vấn luật hình sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi! Vấn đề của bạn chúng tôi xin giải đáp như sau:

 

Căn cứ pháp lý:

Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009;

Bộ Luật Dân sự 2005;

Nội dung phân tích:

Về hành vi của bạn: Bạn vay ngân hàng số tiền 15 triệu đồng, hạn trả là 18 tháng. Bạn có nói tháng thứ nhất bạn có đóng đủ, tháng thứ 2,3,4 do hoán cảnh khó khăn nên bạn đóng chậm. Do nội dung bạn mô tả chưa rõ ràng, nên theo cách hiểu của chúng tôi về vấn đề thì bạn đang vay ngân hàng theo hình thức vay trả góp hàng tháng, và bạn thực hiện đúng nghĩa vụ trả trong tháng thứ nhất, và từ tháng sau thì bạn trả chậm. Từ phân tích này, chúng tôi xin giải đáp:

Thứ nhất: Hành vi của một người chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi hành vi đó là hành vi nguy hiểm cho xã hội và đã được quy định trong Bộ luật Hình sự.

Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi, bổ sung 2009 có quy định như sau:

"Điều 8. Khái niệm tội phạm

 1. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội  chủ nghĩa.

2. Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

3. Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến ba năm tù; tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến bảy năm tù; tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến mười lăm năm tù; tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên mười lăm năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

4. Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm, nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể, thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác."

Như vậy, hành vi đóng chậm của bạn không phải là tội phạm vì không có quy định trong Bộ luật hình sự nên bạn sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bạn chỉ vi phạm nghĩa vụ trả nợ được quy định Điều 474 Bộ luật dân sự 2005 như sau:

"Điều 474. Nghĩa vụ trả nợ của bên vay

1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Trong trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

3. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

4. Trong trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi đối với khoản nợ chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn chậm trả tại thời điểm trả nợ, nếu có thoả thuận.

5. Trong trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ."

Theo đó, bạn đang vi phạm nghĩa vụ trả góp hàng tháng, ngoài việc bạn phải trả khoản tiền như hàng tháng thì bạn phải trả thêm lãi nợ quá hạn cho khoản tiền của tháng bạn chậm trả. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về dân sự và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT HÌNH SỰ - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.