Vậy cho phép tôi được hỏi: Việc đóng dấu giáp lai sai quy định như vậy thì bị xử lý như thế nào?

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người gửi: ngat ngat

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê. 

.Tư vấn trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền khi đóng dấu giáp lai không đúng quy định

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn luật của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lá và sử dụng con dấu .

Nghị định số 110/2004/NĐ-CP  ngày 8/4/2004 của Chính phủ : Về công tác văn thư.

Thông tư số  01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 của Bộ Nội Vụ về : Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

2. Nội dung phân tích:

Thứ nhất về quy cách đóng dấu giáp lai , được quy đinh tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13 Thông tư số  01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 và Khoản 4 điều 26 Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001

"Điều 13. Dấu của cơ quan, tổ chức

1. Việc đóng dấu trên văn bản được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và quy định của pháp luật có liên quan; việc đóng dấu giáp lai đối với văn bản, tài liệu chuyên ngành và phụ lục kèm theo được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 26 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP.

2. Dấu của cơ quan, tổ chức được trình bày tại ô số 8; dấu giáp lai được đóng vào khoảng giữa mép phải của văn bản hoặc phụ lục văn bản, trùm lên một phần các tờ giấy; mỗi dấu đóng tối đa 05 trang văn bản.

"Điều 26. Đóng dấu

4. Việc đóng dấu giáp lai, đóng dấu nổi trên văn bản, tài liệu chuyên ngành được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan quản lý ngành."

Thứ hai về  việc xử lý vi phạm đóng dấu giáp lai  sai quy cách, đã được quy định tại  Điều 13 Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 và Điều 32  Nghị định số 110/2004/NĐ-CP  ngày 8/4/2004 .

"Điều 13.

Người nào có hành vi vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng con dấu, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự."

"Điều 32. Xử lý vi phạm

Người nào vi phạm các quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật về công tác văn thư thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật."

Như vậy , Tùy vào tính chất mức độ vi phạm của bạn nhiều hay ít , gây hậu quả lớ hay nhỏ mà bị xử lý hành chính,kỷ luật, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật .

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê