Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật hình sự của công ty Luật Minh Khuê,

Trách nhiệm hình sự khi buôn bán, tàng trữ ma túy?

Luật sư tư vấn trực tiếp về pháp luật hình sự, gọi1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu trả lời về chuyên mục của chúng tôi. Câu hỏi của bạn được chúng tối trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật hình sự  năm 1999 

Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2009.

2. Nội dung tư vấn:

Theo quy định tại Điều 194, Luật hình sự  1999 sửa đổi bổ sung năm 2009.

“Điều 194. Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;

e) Sử dụng trẻ em vào việc phạm tội hoặc bán ma tuý cho trẻ em;

g) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ năm trăm gam đến dưới một kilôgam;

h) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ năm gam đến dưới ba mươi gam;

i) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới hai mươi lăm kilôgam;

k) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới hai trăm kilôgam;

l) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới năm mươi kilôgam;

m) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ hai mươi gam đến dưới một trăm gam;

n) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ một trăm mililít đến dưới hai trăm năm mươi mililít;

o) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm g đến điểm n khoản 2 Điều này;

p) Tái phạm nguy hiểm."

Như vậy, bạn buôn bán, tàng trữ 1kg  ma túy đá   thuộc vào trường hợp quy định tại điểm m, Khoản 2 Điều này. Vì vậy,  bạn có thể bị xử lý hình sự với mức khung hình phạt từ tù từ 7 năm đến 15 năm.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự  - Công ty luật Minh Khuê