Cháu đã lấy cáo trạng và 31-12 là xử tòa và nội dung của cháu như sau: vào khoảng 23h, T rủ cháu và H đi bán đồ (cháu hiểu đồ là ma túy đá) nên cháu và H đồng ý, T lái xe, cháu ngồi giữa, H ngồi cuối cùng. Lúc đi cháu không biết T đang cầm ma túy mà khi đến địa điểm bán cho khách của T, cháu mới thấy T. T bảo cháu trông xe và cầm 1 túi ma túy nhỏ, số còn lại 10 túi đưa cho H cầm. T đi lên 50m, bảo cháu và H đứng trông xe, T đi lên đang giao dịch với người lạ mặt kia thì bị công an bắt.......Bản án của cháu như thế này liệu cháu được hưởng án treo không? Cháu bị tạm giữ ở trại Kim Chi từ 11-11 đến 16-11 và được bảo lĩnh tại ngoại. Cháu mong cô chú tư vấn cho cháu ạ.

Xin cám ơn.

Người gửi: N.K

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật hình sự của Công ty Luật Minh Khuê.

công an bắt

(Luật sư tư vấn pháp luật hình sự gọi: 1900 6162)

Trả lời:

Cơ sở pháp luật:

Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi bổ sung 2009; 

Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007, hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt.

Nội dung phân tích:

Căn cứ Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi bổ sung 2009:

“Điều 60. Án treo

1.    Khi xử phạt tù không quá ba năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ một năm đến năm năm.

2.   Trong thời gian thử thách, Tòa án giao người được hưởng án treo cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi người đó thường trú để giám sát và giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người đó.

3.    Người được hưởng án treo có thể phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định được quy định tại  Điều 30 và Điều 36 của Bộ luật này.

4.    Người được hưởng án treo đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giám sát và giáo dục, Tòa án có thể rút ngắn thời gian thử thách.

5.   Đối với người được hưởng án treo mà phạm tội mới trong thời gian thử thách, thì Tòa án quyết định buộc phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại  Điều 51 của Bộ luật này”.

Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã hướng dẫn, chỉ cho người bị xử phạt tù hưởng án treo khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Bị xử phạt tù không quá ba năm, không phân biệt về tội gì.

Trường hợp người bị xét xử trong cùng một lần về nhiều tội mà khi tổng hợp hình phạt, hình phạt chung không quá ba năm tù, thì cũng có thể cho hưởng án treo.

b) Có nhân thân tốt được chứng minh là ngoài lần phạm tội này họ luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân; chưa có tiền án, tiền sự; có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi thường trú cụ thể, rõ ràng.

c) Có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên và không có tình tiết tăng nặng, trong đó có ít nhất là một tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 của BLHS. Trường hợp vừa có tình tiết giảm nhẹ vừa có tình tiết tăng nặng, thì tình tiết giảm nhẹ phải nhiều hơn tình tiết tăng nặng từ hai tình tiết trở lên.

d) Nếu không bắt họ đi chấp hành hình phạt tù thì không gây nguy hiểm cho xã hội hoặc không gây ảnh hưởng xấu trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm”.

Vậy, dựa trên những quy định trên và vấn đề của mình, bạn có thể biết được bạn có được hưởng án treo hay không?

Trân trọng cám ơn!

Bộ phận tư vấn luật hình sự.