Trân trọng cảm ơn luật sư,

Người hỏi: Vũ Quốc Tuấn

Câu hỏi được biên tập từchuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn lập biên bản trộm cắp tài sản ?

Tư vấn lập biên bản trộm cắp tài sản gọi: 1900.6162

Trả lời

1.Cơ sở pháp lý

Bộ luật Tố tụng Hình sự số 19/2003/QH11.

2.Nội dung trả lời

Căn cứ Điều 95 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003:

“Điều 95. Biên bản

1. Khi tiến hành các hoạt động tố tụng, bắt buộc phải lập biên bản theo mẫu quy định thống nhất.

Trong biên bản ghi rõ địa điểm, ngày, giờ, tháng, năm tiến hành tố tụng, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc, nội dung của hoạt động tố tụng, những người tiến hành, tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động tố tụng, những khiếu nại, yêu cầu hoặc đề nghị của họ.

2. Biên bản phiên toà phải có chữ ký của chủ toạ phiên toà và Thư ký Tòa án. Biên bản các hoạt động tố tụng khác phải có chữ ký của những người mà Bộ luật này quy định trong từng trường hợp. Những điểm sửa chữa trong biên bản cũng phải được xác nhận bằng chữ ký của họ.”

Như vậy theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự thì việc lập biên bản trong giai đoạn tố tụng hình sự bao gồm nội dung trên:

Địa điểm, ngày, giờ, tháng, năm tiến hành tố tụng.

Thời gian: Bắt đầu và kết thúc.

Nội dung của hoạt động tố tụng

Người tiến hành tố tụng, người tham gia tiến hành tố tụng :Yêu cầu và đề nghị, khiếu nại.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT- CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.