Tôi muốn làm đơn khiếu nại cho vụ việc này .

Kính mong Luật Sư tiếp nhận hồ sơ của tôi .

Mong phản hồi.                                         

Người gửi: Oanh Nguyen

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật sự của công ty Luật Minh Khuê

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến công ty. Chúc bạn mạnh khỏe và thành công.

Về vấn đề của bạn chúng tôi xin giải đáp như sau:

Thứ nhất, để giúp bạn làm đơn khiếu nại, chúng tôi có thể cung cấp mẫu đơn khiếu nại cho bạn như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

                                     ……, ngày …… tháng….năm ……

 

                 ĐƠN KHIẾU NẠI

 

Kính gửi: ……………………………(1)

Họ và tên: ………………………(2); mã số hồ sơ…………………….(3)

 Địa chỉ: …………………………………………………………………..

Khiếu nại: ………………………………………………………………(4)

Nội dung khiếu nại: …………………………………………………….(5)

   …………………………………………………………………………….

   (Tài liệu, chứng cứ kèm theo-nếu có)

 

                                                                             Người khiếu nại

                                                                             (ký và ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

(2) Họ tên của người khiếu nại.

- Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.

- Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần 2) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?

(5) Nội dung khiếu nại

- Ghi tóm tắt sự việc đến khiếu nại;

- Yêu cầu (đề nghị) của ngườu khiếu nại (nếu có);

Thứ hai, bạn có thể vào website: https://luatminhkhue.vn , sau đó bạn tải mẫu đơn khiếu nại tại đây: Tải mẫu đơn khiếu nại

Nếu còn gì thắc măc bạn có thể liên hệ trực tiếp tới hotline:   1900.6162

Trân trọng cám ơn! 

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh KHuê 

----------------------------------------- 

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

4. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;