Chồng em Có bồi thường thiệt hại là 14 triệu đồng, và chồng em do vi pham lần đầu. Tòa vừa kết án chồng em là 14 tháng tù giam,.vậy cho em hỏi nếu làm đơn kháng cáo xin án treo có được không? và tỉ lệ thành công là bao nhiêu phần trăm,?

Em xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Em rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư.

Người gửi: Trịnh Lê

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật hình sự của Công ty luật Minh Khuê,

Luật sư tư vấn luật hình sự?

Luật sư tư vấn luật hình sự - Ảnh minh họa

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty chúng tôi, Vấn đề của bạn, Luật Minh Khuê xin được trả lời như sau:

I) Căn cứ pháp lý:  

- Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009;

- Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt.

II) Nội dung tư vấn:

Theo những dữ kiện bạn đưa ra thì chồng bạn đã có bản án, quyết định sơ thẩm của tòa án về hành vi cấu thành tội “chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” với tài sản tiêu thụ là 6 chiếc xe tổng giá trị là 92 triệu VNĐ. Và khung hình phạt thuộc điểm c, khoản 2, điều 250 BLHS 1999 sửa đổi, bổ sung 2009 với mức án là 14 tháng tù giam.

 “Điều 250. Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có  

…2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

   c) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị lớn;…”

- Để chồng bạn có thể được hưởng án treo chồng bạn phải đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật như sau: 

+  Theo khoản 1, điều 60 BLHS 1999 sửa đổi, bổ sung 2009 quy định:

“1. Khi xử phạt tù không quá ba năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ một năm đến năm năm.”

+ Theo nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP :

“6.1. Chỉ cho người bị xử phạt tù hưởng án treo khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Bị xử phạt tù không quá ba năm, không phân biệt về tội gì;

Trường hợp người bị xét xử trong cùng một lần về nhiều tội mà khi tổng hợp hình phạt, hình phạt chung không quá ba năm tù, thì cũng có thể cho hưởng án treo.

b) Có nhân thân tốt được chứng minh là ngoài lần phạm tội này họ luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân; chưa có tiền án, tiền sự; có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi thường trú cụ thể, rõ ràng;

c) Có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên và không có tình tiết tăng nặng, trong đó có ít nhất là một tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 của BLHS. Trường hợp vừa có tình tiết giảm nhẹ vừa có tình tiết tăng nặng, thì tình tiết giảm nhẹ phải nhiều hơn tình tiết tăng nặng từ hai tình tiết trở lên;

d) Nếu không bắt họ đi chấp hành hình phạt tù thì không gây nguy hiểm cho xã hội hoặc không gây ảnh hưởng xấu trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm.”

- Xét trong trường hợp của bạn :

+ Thứ nhất, Theo bản án của Tòa án chồng bạn bị xử phạt là 14 tháng tù giam nên đủ điều kiện thứ nhất là “Bị xử phạt tù không quá ba năm, không phân biệt về tội gì”.

+ Thứ hai, chồng bạn là phạm tội lần đầu tiên, chưa có tiền án,tiền sự như vậy được coi là có nhân thân tốt nên đủ điều kiện thứ 2 như nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP.

+ Thứ ba, xét theo Điều 46 BLHS thì việc chồng bạn bồi thường 14 triệu đồng nên có thể xét theo Điểm b, khoản 1, điều 46 BLHS. Tuy nhiên đối với tôi danh này là tội nghiêm trọng nên chồng bạn sẽ không được xét theo điểm h, Khoản 1, Điều 46 BLHS là “Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng”.Như vậy để đáp ứng điều kiện thứ 3 là “có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên và không có tình tiết tăng nặng, trong đó có ít nhất là một tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 của BLHS. Trường hợp vừa có tình tiết giảm nhẹ vừa có tình tiết tăng nặng, thì tình tiết giảm nhẹ phải nhiều hơn tình tiết tăng nặng từ hai tình tiết trở lên.”  bạn có thể tham khảo điều 46 BLHS. Vì bạn không cung cấp thông tin rõ ràng nên bạn có thể  căn cứ vào bản án của Tòa án và Điều 46 BLHS dưới đây xem chồng bạn có những tình tiết giảm nhẹ nào  để áp dụng vào trường hợp của bạn.

“Điều 46. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

a) Người phạm tội đã ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại của tội phạm;

b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả;

c) Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;

d) Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;  

đ) Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người bị hại hoặc người khác gây ra;

e) Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra;

g) Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;

h) Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;

i) Phạm tội vì bị người khác đe doạ, cưỡng bức;

k) Phạm tội do lạc hậu;

l) Người phạm tội là phụ nữ có thai;

m) Người phạm tội là người già;

n) Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

o) Người phạm tội tự thú;

p) Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;

q) Người phạm tội tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện, điều tra tội phạm;

r) Người phạm tội đã lập công chuộc tội;

s) Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác.

2. Khi quyết định hình phạt, Toà án còn có thể coi các tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ trong bản án.

3. Các tình tiết giảm nhẹ đã được Bộ luật hình sự quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ trong khi quyết định hình phạt.”                                                

Vậy nếu chồng bạn đủ điều kiện để hưởng án treo theo quy định tại Điều 60 BLHS và Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP thì chồng bạn phải làm đơn yêu cầu xin hưởng án treo gửi lên tòa án nơi đã ra bản án, quyết định đối với chồng bạn chứ không phải là viết đơn kháng cáo. Bởi vì, bản chất án treo là “biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện”, còn khi bạn hoặc chồng bạn làm đơn kháng cáo tức là bạn không đồng ý với 1 hoặc 1 số phán quyết hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án thì bạn sẽ làm đơn kháng cáo lên Tòa án để yêu cầu xem xét lại bản án chưa có hiệu lực.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật hình sự