Một người điều tra viên có ra ngoài nhặt vào một tép thuốc và nói là của anh tôi và anh tôi bị công an dẫn đi và công an lại không lập biên bản tại chỗ khi bắt anh tôi . Khi được xem biên bản thì họ bắt anh tôi tại cửa nhà mà lại ghi trong biên bản là chỗ khác ( Nhà ở huyện khác mà ghi trong biên bản lại là huyện khác ) và công an tự động vào nhà lấy xe máy đi của gia đình tôi đem đi trong đó xe máy đang để trong nhà không liên quan đến vụ án khi bị bắt anh tôi đang đi bộ. Kính mong công ty luật minh khuê tư vấn cho gia đình tôi được biết công an làm như thế có đúng không. Nếu anh tôi có 1 tép heroin thì anh tôi bị phạt tù bao nhiêu năm. Kính mong công ty luât Minh Khuê tư vấn giúp cho gia đình tôi được biết ?

Tôi xin cảm ơn công ty Luât Minh Khuê!

Người gửi: P.H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật hình sự của công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn về tội tàng trữ,mua bán trái phép chất ma túy theo pháp luật hiện hành ?

Luật sư tư vấn luật hình sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật tố tụng hình sự 2003

Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009

Luật khiếu nại năm 2011

Nội dung tư vấn:

Theo như nội dung thư mà bạn trình bày thì anh trai bạn bị bắt theo trường hợp là bắt khẩn cấp theo quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003:

"Trong những trường hợp sau đây thì được bắt khẩn cấp:
a) Khi có căn cứ để cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm nghiêm trọng;
b) Khi người bị hại hoặc người có mặt tại nơi xảy ra tội phạm chính mắt trông thấy và xác nhận đúng là người đã thực hiện tội phạm mà xét thấy đó là tội phạm nghiêm trọng và cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn;
c) Khi thấy có dấu vết của tội phạm ở người hoặc tại chỗ ở của người bị nghi thực hiện tội phạm nghiêm trọng và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu huỷ chứng cứ."

Trong trường hợp bắt khẩn cấp theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2003 thì phải tiến hành lập biên bản như sau:

"Điều 66. Biên bản.
1- Người thi hành lệnh bắt trong mọi trường hợp đều phải lập biên bản.
Biên bản phải ghi rõ ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm bắt, nơi lập biên bản; những việc đã làm, tình hình diễn biến trong khi thi hành lệnh bắt, những đồ vật, tài liệu bị tạm giữ và những khiếu nại của người bị bắt.
Biên bản phải được đọc cho người bị bắt và những người chứng kiến nghe. Người bị bắt, người thi hành lệnh bắt và người chứng kiến phải cùng ký tên vào biên bản, nếu ai có ý kiến khác hoặc không đồng ý với nội dung biên bản thì có quyền ghi vào biên bản và ký tên.
Việc tạm giữ đồ vật của người bị bắt phải được tiến hành theo quy định của Bộ luật này.
2- Khi giao và nhận người bị bắt, hai bên bàn giao và nhận phải lập biên bản.
Ngoài những điểm đã quy định tại khoản 1 Điều này, biên bản giao nhận còn phải ghi rõ việc bàn giao các biên bản lấy lời khai, đồ vật đã thu thập được, tình trạng sức khoẻ của người bị bắt và mọi tình tiết xảy ra lúc giao nhận."

Do đó,  công an không lập biên bản tại chỗ khi bắt anh bạn mà lại ghi trong biên bản là chỗ khác là chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Bạn có thể khiếu nại với cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản với trường hợp của anh bạn. Nếu họ vẫn không giải quyết với trường hợp của bạn, bạn có thể khiếu nại đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của cơ quan công an theo quy định của Luật khiếu nại 2011 hoặc khởi kiện tại tòa án theo thủ tục tố tụng hành chính:

"Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính."

Về vấn đề chiếc xe máy của gia đình bạn, bạn cần trao đổi với cơ quan công an để biết rõ mục đích họ thu giữ chiếc xe máy của bạn. Trong trường hợp chiếc xe máy là vật chứng có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết vụ án thì cơ quan công an có quyền tạm thời thu giữ vật chứng này để phục vụ cho quá trình điều tra. Tuy nhiên, nếu chiếc xe máy này không có liên quan đến vụ án thì họ không có quyền thu giữ tài sản này của gia đình bạn. Bạn cần trao đổi với cơ quan công an để được làm rõ việc thu giữ chiếc xe này. Nếu không đồng ý với việc giải quyết của cơ quan công an, bạn có thể tiến hành thủ tục khiếu nại như chúng tôi đã nêu trên.

Về việc trong trường hợp cơ quan công an thu giữ 1 tép heroin do anh trai bạn đang tiến hành tàng trữ thì anh trai bạn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Bộ luật hình sự 1999 như sau:

"Điều 194. Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy

Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy  năm."

Mức hình phạt cụ thể cần căn cứ vào nhiều yếu tố khác như: 1 tép heroin mà cơ quan công an thu giữ được của anh trai bạn quy đổi ra là bao nhiêu gam ma túy, nhân thân của anh trai bạn, hậu quả gây ra trên thực tế...

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi với yêu cầu của bạn.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật hình sự.