1/ Người vi phạm hành chính không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện việc nộp tiền phạt hay biện pháp khắc phục hậu quả mà quá thời gian quy định thì cơ quan chức năng yêu cầu cho họ tự kê biên tài sản chung, riêng và ghi mức thu nhập chính của vợ hoặc chồng người vi phạm trước khi ra quyết định kê biên tài sản thì có đúng pháp luật không?

2/ Một người có hành vi phá rừng tại 2 vị trí khác nhau (hai vị trí đó cách nhau chỉ có 1 con đường chiều ngang khoảng 5m), cơ quan chức năng không phát hiện kịp thời mà chỉ phát hiện khi họ đang đốt và tỉa lúa nên tiến hành lập 1 biên bản VPHC về HV phá rừng trái pháp luật. Sau khi căn cứ thì vụ vi phạm này có dấu hiệu hình sự (không thuộc phạm vi xử lý của Nghị định xử phạt HC). Họ lập 1 biên bản như thế có đúng pháp luật không? Vụ vi phạm này có nên tách ra 2 biên bản để xử lý hành chính không?

3/ Ông A thuê ông B đưa xe cơ giới vào rừng trồng phòng hộ đào bới, san ủi để mở đường đi (giữa ông A và ông B có làm hợp đồng) và ghi rõ nếu liên quan đến pháp luật thì ông A phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật (vì ông B không biết khu vực này là rừng phòng hộ do Nhà nước quản lý mà chỉ biết ông A nói là rừng của gia đình ông A nên đi làm). Khi cơ quan chức năng phát hiện lập biên bản và đề nghị xử lý cả 2 ông như thế có đúng PL không?

Em xin chân thành cảm ơn !

Người gửi: N.B

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn về việc xử phạt hành chính có dấu hiệu tội phạm ?

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến gọi1900.6162

 

 

Trả lời:

 

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi những thắc mắc tới Công ty Luật Minh Khuê chúng tôi. Với những thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi xin tư vấn vói bạn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nghị định 166/2013/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

Nghị định số 157/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản 

Nội dung tư vấn:

1/ Người vi phạm hành chính không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện việc nộp tiền phạt hay biện pháp khắc phục hậu quả mà quá thời gian quy định thì cơ quan chức năng yêu cầu cho họ tự kê biên tài sản chung, riêng và ghi mức thu nhập chính của vợ hoặc chồng người vi phạm trước khi ra quyết định kê biên tài sản thì có đúng pháp luật không?

Điều 22. Tổ chức thi hành cưỡng chế kê biên tài sản

"1. Việc kê biên tài sản phải thực hiện vào ban ngày, thời gian từ 08 giờ đến 17 giờ.

2. Người ra quyết định cưỡng chế hoặc người được phân công thực hiện quyết định cưỡng chế chủ trì thực hiện việc kê biên.

3. Khi tiến hành kê biên tài sản phải có mặt cá nhân bị cưỡng chế hoặc người thành niên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự trong gia đình, đại diện tổ chức bị kê biên tài sản, đại diện chính quyền địa phương và người chứng kiến.

Nếu cá nhân phải thi hành quyết định cưỡng chế hoặc người thành niên trong gia đình cố tình vắng mặt, thì vẫn tiến hành kê biên tài sản nhưng phải có đại diện chính quyền địa phương và người chứng kiến.

4. Cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế có quyền đề nghị kê biên tài sản nào trước, người được giao chủ trì kê biên phải chấp nhận nếu xét thấy đề nghị đó không ảnh hưởng đến việc cưỡng chế.

Nếu cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế không đề nghị cụ thể việc kê biên tài sản nào trước thì tài sản thuộc sở hữu riêng được kê biên trước.

5. Chỉ kê biên những tài sản thuộc sở hữu chung của cá nhân bị cưỡng chế với người khác nếu cá nhân bị cưỡng chế không có tài sản riêng hoặc tài sản riêng không đủ để thi hành quyết định cưỡng chế. Trường hợp tài sản có tranh chấp thì vẫn tiến hành kê biên và giải thích cho những người cùng sở hữu tài sản kê biên về quyền khởi kiện theo thủ tục tố tụng dân sự.

Cơ quan tiến hành kê biên có trách nhiệm thông báo công khai thời gian, địa điểm tiến hành kê biên để các đồng sở hữu biết. Hết thời hạn 03 tháng, kể từ ngày kê biên mà không có người khởi kiện thì tài sản kê biên được đem bán đấu giá theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản"

Theo quy định trên thì việc kê biên tài sản phải do người ra quyết định cưỡng chế hoặc người được phân công thực hiện quyết định cưỡng chế trực tiếp thực hiện. Chỉ kê biên những tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng khi vợ hoặc chồng là người bị cưỡng chế không có tài sản riêng hoặc tài sản riêng không đủ để thi hành quyết định cưỡng chế. trong cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính bằng biện pháp kê biên tài sản thì cá nhân bị cưỡng chế có quyền đề nghị kê biên tài sản nào trước,tài sản nào sau. Như vậy, việc kê biên tài sản chỉ được thực hiện bởi chủ thể có thẩm quyền, người áp dụng biện pháp kê biên tài sản không có quyền tự kê biên mà chỉ có quyền đề nghị kê biên loại tài sản nào trước. 

2/ Một người có hành vi phá rừng tại 2 vị trí khác nhau (hai vị trí đó cách nhau chỉ có 1 con đường chiều ngang khoảng 5m), cơ quan chức năng không phát hiện kịp thời mà chỉ phát hiện khi họ đang đốt và tỉa lúa nên tiến hành lập 1 biên bản VPHC về HV phá rừng trái pháp luật. Sau khi căn cứ thì vụ vi phạm này có dấu hiệu hình sự (không thuộc phạm vi xử lý của Nghị định xử phạt HC). Họ lập 1 biên bản như thế có đúng pháp luật không? Vụ vi phạm này có nên tách ra 2 biên bản để xử lý hành chính không?

Trong trường hợp này, lúa không được coi là rừng nên không thể nói người này có hành vi phá rừng ở hai vị trí khác nhau. Người có thẩm quyền lập biên bản xử phạt hành chính sẽ lập hai biên bản xử phạt hành chính đối với hành vi phá hoại rừng theo quy định tại nghị định 157/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ RỪNG, PHÁT TRIỂN RỪNG, BẢO VỆ RỪNG VÀ QUẢN LÝ LÂM SẢN và biên bản thứ hai về việc hủy hoại tài sản của người khác vì người này thực hiện việc đốt, tỉa lúa. Nếu việc phá rừng có dấu hiệu của hình sự thì người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 189 Bộ luật hình sự.

3/ Ông A thuê ông B đưa xe cơ giới vào rừng trồng phòng hộ đào bới, san ủi để mở đường đi (giữa ông A và ông B có làm hợp đồng) và ghi rõ nếu liên quan đến pháp luật thì ông A phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật (vì ông B không biết khu vực này là rừng phòng hộ do Nhà nước quản lý mà chỉ biết ông A nói là rừng của gia đình ông A nên đi làm). Khi cơ quan chức năng phát hiện lập biên bản và đề nghị xử lý cả 2 ông như thế có đúng PL không?

Hành vi của ông A sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 20 Nghị định 157/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Điều 20: Phá rừng trái pháp luật

"Người có hành vi chặt phá cây rừng; đào bới, san ủi, nổ mìn, đào, đắp ngăn nước, xả chất độc hoặc các hành vi khác gây thiệt hại đến rừng với bất kỳ mục đích gì (trừ hành vi quy định tại Điều 12 của Nghị định này) mà không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc được phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng nhưng không thực hiện đúng quy định cho phép bị xử phạt như sau:

1. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi phá rừng trái pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc kiểu trạng thái rừng1c dưới 1.500 m2.

b) Rừng sản xuất dưới 800 m2.

c) Rừng phòng hộ dưới 500 m2.

d) Rừng đặc dụng dưới 200 m2.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi phá rừng trái pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc kiểu trạng thái rừng1c từ 1.500 m2 đến 5.000 m2.

b) Rừng sản xuất từ 800 m2 đến 1.000 m2.

c) Rừng phòng hộ từ 500 m2 đến 800 m2.

d) Rừng đặc dụng từ 200 m2 đến 300 m2.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi phá rừng trái pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc kiểu trạng thái rừng1c từ trên 5.000 m2 đến 10.000 m2.

b) Rừng sản xuất từ trên 1.000 m2 đến 2.000 m2.

c) Rừng phòng hộ từ trên 800 m2 đến 1.500 m2.

d) Rừng đặc dụng từ trên 300 m2 đến 500 m2.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi phá rừng trái pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc kiểu trạng thái rừng1c từ trên 10.000 m2 đến 20.000 m2.

b) Rừng sản xuất từ trên 2.000 m2 đến 3.000 m2.

c) Rừng phòng hộ từ trên 1.500 m2 đến 2.000 m2.

d) Rừng đặc dụng từ trên 500 m2 đến 700 m2.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi phá rừng trái pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc kiểu trạng thái rừng1c từ trên 20.000 m2 đến 30.000 m2.

b) Rừng sản xuất từ trên 3.000 m2 đến 5.000 m2.

c) Rừng phòng hộ từ trên 2.000 m2 đến 3.000 m2.

d) Rừng đặc dụng từ trên 700 m2 đến 1.000 m2"

Nếu ông B chứng minh được mình chỉ là người làm thuê cho ông A và không hề biết đây là khu rừng phòng hộ thuộc sự quản lý của nhà nước thì B không phải thi hành quyết định xử phạt hành chính.

Trên đây là nội dung tư vấn chủa chúng tôi dành cho quý khách hàng. Ý kiến tư vấn dựa trên những quy định của pháp luật và những thông tin mà quý khách hàng cung cấp. mục đích đưa ra sự tư vấn là để cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ