Luat Minh Khue

Sống với nhau từ năm 1987 không đăng ký kết hôn có phải thực hiện thủ tục ly hôn không ?

Hôn nhân thực tế là gì ? Chung sống với nhau theo diện hôn nhân thực tế thfi có phải ly hôn không ? Phân chia tài sản khi ly hôn thực hiện như thế nào ? và ...

Dịch vụ nổi bật