Tư vấn ly hôn khi chồng chơi bời, nợ nần bên ngoài và không chịu làm ăn ?

Tư vấn ly hôn khi chồng chơi bời, nợ nần bên ngoài và không chịu làm ăn ?

Vợ bỏ nhà đi thì có ly hôn được không ? Chồng chơi bời không chịu làm ăn thì ly hôn thế nào ? Tài sản chung là sổ tiết kiệm khi ly hôn sẽ được phân chia như thế nào ? ... và các vướng mắc khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Dịch vụ nổi bật