Luật sư trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến Luật Minh Khuê với nội dung bạn yêu cầu chúng tôi xin đưa ra nội dung tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định của Nghị định 123/2015/NĐ-CP có quy định 

Điều 21. Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 
1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. 
Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. 
2. Quy định tại Khoản 1 Điều này cũng được áp dụng để cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân nước ngoài và người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam, nếu có yêu cầu. 

Như vậy theo quy định thẩm quyền cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là UBND cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam tức là nơi công dân đăng ký hộ khẩu thường trú. Như vậy bạn muốn xác nhận tình trạng hôn nhân bạn phải về nơi bạn có đăng ký hộ khẩu tức là UBND xã Ninh Loan, Hiệp Đức, Lâm Đồng để làm thủ tục.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê