Anh A chết đột ngột trong một vụ tai nạn giao thông. Hỏi chị L có phải thay anh A tiếp tục cấp dưỡng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con anh A không? Theo quy định của pháp luật nghĩa vụ dân sự chấm dứt trong các trường hợp nào?

 

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn hôn nhân gia đình của công ty Luật Minh Khuê.

.Chị L có phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con riêng của chồng không?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.1940

Trả lời :

Theo Điều 374 Bộ luật Dân sự 2005thì nghĩa vụ dân sự chấm dứt trong các trường hợp sau:
1. Nghĩa vụ được hoàn thành;

2. Theo thoả thuận của các bên;

3. Bên có quyền miễn thực hiện nghĩa vụ;

4. Nghĩa vụ được thay thế bằng nghĩa vụ dân sự khác;

5. Nghĩa vụ được bù trừ;

6. Bên có quyền và bên có nghĩa vụ hoà nhập làm một;

7. Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự đã hết;

8. Bên có nghĩa vụ là cá nhân chết hoặc là pháp nhân, chủ thể khác chấm dứt mà nghĩa vụ phải do chính cá nhân, pháp nhân, chủ thể đó thực hiện;

9. Bên có quyền là cá nhân chết mà quyền yêu cầu không thuộc di sản thừa kế hoặc là pháp nhân, chủ thể khác chấm dứt mà quyền yêu cầu không được chuyển giao cho pháp nhân, chủ thể khác;

10. Vật đặc định là đối tượng của nghĩa vụ dân sự không còn và được thay thế bằng một nghĩa vụ khác;

11. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

Điều 50 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 cũng quy định nghĩa vụ cấp dưỡng không thể thay thế bằng nghĩa vụ khác và không thể chuyển giao cho người khác, vì vậy khi anh A chết thì nghĩa vụ cấp dưỡng của anh A đối với người con chưa thành niên cũng chấm dứt.

Các văn bản liên quan:

Bộ Luật 33/2005/QH11 Dân sự

Luật 22/2000/QH10 Hôn nhân và gia đình

Trân trọng./.

BAN BIÊN TẬP - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ