1. Cơ sở pháp luật:

Pháp lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc án phí, lệ phí tòa án.

2. Nội dung phân tích:

Hiện nay, pháp luật Việt Nam không hề có quy định về việc khi chia tài sản của vợ chồng sau ly hôn sẽ phải thực hiện đóng thuế cho nhà nước.

Tuy nhiên, khi bạn giải quyết ly hôn mà có tranh chấp về tài sản, căn cứ vào Pháp lệnh 10/2009/PL - UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc án phí, lệ phí tòa án,  bạn sẽ phải chịu mức án phí như sau: 

Giá trị tài sản có tranh chấp

Mức án phí

a) Từ 4.000.000 đồng trở xuống

300.000 đồng

b) Từ trên 4.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng

5% giá trị tài sản có tranh chấp

c) Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng

20.000.000 đồng + 4% của phần giá trị tài sản 

có tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng

d) Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng

36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tài sản 

có tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng

đ) Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng

72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài sản 

có tranh chấp vượt quá 2.000.000.000 đồng

e) Từ trên 4.000.000.000 đồng

112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản 

có tranh chấp vượt quá 4.000.000.000 đồng.

Trân trọng cám ơn!

Bộ phận tư vấn pháp luật hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê