Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật hôn nhân của Công ty luật Minh Khuê.

>> Tư vấn chia tài sản chung vợ chồng, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Dân sự năm 2005. 

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. 

2. Nội dung phân tích:

Khoản 1 điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình quy định:

"Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng."

Trong trường hợp này, vì không có biên bản thoả thuận hay một văn bản nào khác ghi nhận đó là tài sản riêng của bạn nên quyền sử dụng đất mà hai bạn có được sau khi kết hôn là tài sản chung của hai vợ chồng bạn.

Điều 35 Luật Hôn nhân và gia đình quy định:

"Điều 35. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung

1. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận.

2. Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau đây:

a) Bất động sản;

b) Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu;

c) Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình."

Về nguyên tắc chồng bạn có quyền sử dụng đất trên một nửa miếng đất đó nhưng theo quy định tại điều 219 Bộ luật Dân sự thì "tài sản chung của vợ, chồng là tài sản chung hợp nhất" nên quyền của chồng bạn sẽ bị hạn chế nếu như miếng đất không phân chia được. Như vậy, việc chồng bạn muốn định đoạt miếng đất đó thì cần phải có sự thỏa thuận bằng văn bản giữa hai vợ chồng.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật hôn nhân và gia đình - Công ty luật Minh KHuê