Trong sổ hộ khẩu ba tôi là chủ hộ. Mảnh đất nà ba mẹ tôi mua sau khi lấy nhau. Nếu không có sự chấp thuận của tôi và mẹ thì ba tôi có thể đơn phương làm đơn thế chấp không? 

Xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: T.K

>> Luật sư tư vấn luật hôn nhân qua điện thoại gọi số: 1900.1940

 

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty chúng tôi! Vấn đề của bạn tôi xin được trả lời như sau:

Căn cư pháp lý: Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 

Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Điều 31. Giao dịch liên quan đến nhà là nơi ở duy nhất của vợ chồng

Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt các giao dịch liên quan đến nhà là nơi ở duy nhất của vợ chồng phải có sự thỏa thuận của vợ chồng. Trong trường hợp nhà ở thuộc sở hữu riêng của vợ hoặc chồng thì chủ sở hữu có quyền xác lập, thực hiện, chấm dứt giao dịch liên quan đến tài sản đó nhưng phải bảo đảm chỗ ở cho vợ chồng.

Nhà đất này ba mẹ bạn mua sau khi lấy nhau và nó được xác định là tài sản chung của vợ chông hình thành trong thời kì hôn nhân. Theo đó, khi thực hiện việc thế chấp nhà đất có nghiã là thực hiện giao dịch lên quan đến nhà là nơi ở duy nhất của vợ chồng thì phải có sự thỏa thuận của vợ chồng. Nếu mẹ bạn không đông ý thì ba bạn không thể thực hiện việc thế chấp mặc dù có thể ba bạn là người đứng tên trên giấy chúng nhận quyền sử dụng đât. Còn về phần bạn, việc bạn có tên trong sổ hộ khẩu không có nghĩa là bạn cũng là chủ sở hữu đối với mảnh đất đó. Hổ khẩu chỉ có ý nghĩa trong việc xác định nơi cư trú, hộ tich. Nếu bạn không có công sức đóng góp vào việc mua mảnh đất đó thì bạn không phải đồng chủ sở hữu và ba bạn không có nghĩa vụ phải hỏi ý kiến bạn khi thực hiện các giao dịch liên quan đến nhà đất.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật hôn nhân và gia đình - Công ty luật Minh Khuê