Hiện tại tôi sống ở Sài Gòn, còn chồng và con tôi ở Phú Thọ. Tôi muốn nhập khẩu con theo hộ khẩu chồng và đã làm giấy xác nhận con chưa nhập khẩu theo hộ khẩu mẹ và được UBND xã xác nhận nhưng khi đến UBND xã nơi chồng tôi đăng ký hộ khẩu thì họ không cho con tôi đăng ký hộ khẩu mà nói UBND xã tôi làm vì chưa đăng ký hộ khẩu thì khai sinh con không được để tên bố và không cho nhập khẩu.

Vậy tôi muốn hỏi UBND làm thế đúng không? Và tôi phải làm sao để nhập khẩu cho con?

Trân trọng cảm ơn.

Người gửi: D.P

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật hôn nhân gia đình của Công ty Luật Minh Khuê.

Chưa nhập hộ khẩu với bố có được khai sinh cho con có tên bố ? 

Luật sư tư vấn luật hôn nhân gia đình gọi số: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý:

-Luật cư trú 2006 sửa đổi bổ sung 2013

-Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch.

Nội dung tư vấn:

-Thứ nhất, khai sinh cho con bạn.

Căn cứ theo điều 13, 14, 15 nghị định 158/2005/NĐ-CP thì thẩm quyền và thủ tục đăng ký khai sinh cho con quy định như sau:

"Điều 13. Thẩm quyền đăng ký khai sinh

1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã), nơi cư trú của người mẹ thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em; nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người cha thực hiện việc đăng ký khai sinh.

2. Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú của người mẹ và người cha, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi trẻ em đang sinh sống trên thực tế thực hiện việc đăng ký khai sinh.

3. Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người đang tạm thời nuôi dưỡng hoặc nơi có trụ sở của tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó."

" Điều 14. Thời hạn đi khai sinh và trách nhiệm khai sinh

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ có trách nhiệm đi khai sinh cho con; nếu cha, mẹ không thể đi khai sinh, thì ông, bà hoặc những người thân thích khác đi khai sinh cho trẻ em.

Điều 15. Thủ tục đăng ký khai sinh

1. Người đi đăng ký khai sinh phải nộp giấv chứng sinh (theo mẫu quy định) và xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn).

Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.

Trong trường hợp cán bộ Tư pháp hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha mẹ trẻ em, thì không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn.

2. Sau khi kiểm tra các giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi khai sinh một bản chính Giấy khai sinh. Bản sao Giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh.

3. Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được người cha, thì phần ghi về người cha trong sổ đăng ký khai sinh  và Giấy khai sinh để trống. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con, thì Ủy ban nhân dân cấp xã kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh."

Như vậy, trường hợp của bạn thì bạn đã thực hiện thủ tục khai sinh cho con và bố của con bạn cũng làm thủ tục nhận cha con nên trên giấy khai sinh có ghi cả tên cha mẹ và bé mang họ cha. Theo quy định trên thì việc khai sinh con mang theo họ bố không phụ thuộc vào việc con có nhập hộ khẩu theo bố hay không, do đó câu trả lời của UBND xã nơi bố của con bạn có hộ khẩu thường trú rằng: "UBND xã tôi làm vì chưa đăng ký hộ khẩu thì khai sinh con không được để tên bố và không cho nhập khẩu." là không có căn cứ, trái quy định pháp luật.

-Thứ hai, về vấn để nhập hộ khẩu cho con theo bố.

Theo quy định của luật cư trú:

"Điều 13: Nơi cư trú của người chưa thành niên.

1. Nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha, mẹ; nếu cha, mẹ có nơi cư trú khác nhau thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha hoặc mẹ mà người chưa thành niên thường xuyên chung sống.

2. Người chưa thành niên có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của cha, mẹ nếu được cha, mẹ đồng ý hoặc pháp luật có quy định."

Như vậy, việc nhập hộ khẩu cho con theo hộ khẩu của bố là hoàn toàn được. Thủ tục đăng ký thường trú được quy định tại điều 21, luật cư trú 2006 như sau:

"Điều 21. Thủ tục đăng ký thường trú

1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan công an sau đây:

a) Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;

 b) Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2. Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:

a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;

b) Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của Luật này;

c) Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này.

3. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do."

Nếu bạn thực hiện đúng thủ tục trên mà cơ quan có thẩm quyền không giải quyết cho bạn thì bạn có thể khiếu nại lần đầu lên chính cơ quan đó, nếu vẫn không có được kết quả chính đáng thì bạn có thể khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện ra tòa theo quy định của luật tố tụng hành chính.
 
Trên đây là toàn bộ phần tư vấn của chúng tôi cho thắc mắc của bạn, hi vọng sẽ giúp ích được cho bạn Cảm ơn bạn đã tin tưởng công ty Luật Minh Khuê!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê