Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật hôn nhân của Công ty luật Minh Khuê.

>>  Tư vấn luật hôn nhân gia đình, gọi: 1900.6162  

 

Trả lời

1. Cơ sở pháp luật:

- Luật hôn nhân và gia đình 2014. 

2. Nội dung phân tích:

Căn cứ Luật hôn nhân và gia đình 2014:

Điều 8. Điều kiện kết hôn

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này”.

Theo đó, để thực hiện được việc kết hôn hai bạn phải tuân thủ theo đúng những điều kiện trên. Đối với trường hợp kết hôn không được thuộc vào một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại điểm a, b, c, d khoản 2 Điều 5, được quy định như sau:

“Điều 5. Bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình

2. Cấm các hành vi sau đây:

a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng”;

Do vậy, theo như bạn trình bày thì có thể xác định rằng bố bạn và ông của bạn trai bạn là đời thứ nhất; bạn là đời thứ hai; người yêu bạn là đời thứ ba. Vậy việc bạn thực hiện kết hôn như vậy sẽ là thuộc trong phạm vi 3 đời, và điều này pháp luật nghiêm cấm kết hôn.

Trân trọng cám ơn!

Bộ phận tư vấn luật hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê