Tình huống được biên tập từ khách hàng trao đổi trực tiếp qua tổng dài tư vấn pháp luật.

tổng dài tư vấn pháp luật.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Căn cứ điểm a khoản 1 điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự:

“a) Toà án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 25, 27, 29 và 31 của Bộ luật này;”.

Đồng thời căn cứ điều 8 nghị quyết 03/2012 của Hội đồng Thẩm phán hướng dẫn Bộ luật TTDS: “Điều 8. Về quy định tại Điều 35 của BLTTDS

1. Về nguyên tắc chung thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 của BLTTDS.

2. Trường hợp đương sự tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản thì có quyền yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức giải quyết. Việc thỏa thuận đó không được trái với quy định tại Điều 33 và Điều 34 của BLTTDS.

Ví dụ: Trong vụ án, nguyên đơn A cư trú tại huyện M của tỉnh N và bị đơn B cư trú tại huyện X của tỉnh Y. Theo nguyên tắc Tòa án huyện X tỉnh Y nơi bị đơn B cư trú có thẩm quyền. Nếu các bên thỏa thuận Tòa án nơi nguyên đơn A cư trú thì phải bảo đảm thẩm quyền của cấp Tòa án. Nếu vụ án thuộc thẩm quyền Tòa án cấp huyện thì thỏa thuận chỉ được chấp nhận khi các đương sự thỏa thuận Tòa án huyện M của tỉnh N giải quyết. Nếu các đương sự thỏa thuận Tòa án tỉnh N giải quyết thì thỏa thuận đó không được chấp nhận.

3. Đối với tranh chấp về bất động sản quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 của BLTTDS thì chỉ có Tòa án nơi có bất động sản mới có thẩm quyền giải quyết.

4. Trong vụ án về hôn nhân và gia đình, thừa kế tài sản,... mà có tranh chấp về bất động sản thì thẩm quyền giải quyết của Tòa án được xác định theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 của BLTTDS.

5. Việc xác định nơi cư trú, làm việc, nơi có trụ sở quy định tại Điều 35 của BLTTDS được xác định tại thời điểm nộp đơn khởi kiện, đơn yêu cầu Tòa án giải quyết vụ việc dân sự.”

Như vậy, trong trường hợp của chị, nếu hai anh chị có tranh chấp về bất động sản thì toà án nơi có bất động sản sẽ là nơi thụ lý vụ án. Chị không được chọn tòa nào khác. Nếu chị có thể thỏa thuận với chồng chị nơi yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn mà anh B đồng ý, và hai anh chị không có tranh chấp gì về bất động sản thì chị có thể lựa chọn nơi chị cư trú là Hà Nội, hoặc nơi chị làm việc là Phú Thọ. Nếu anh B không đồng ý, thì chị phải nộp đơn tại tòa án nơi anh B cư trú.

Tham khảo văn bản pháp luật liên quan:

>> Tải Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11

>> Tải luật sửa đổi, bổ sung luật tố tụng dân sự năm 2011

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê