Tài sản thì chỉ có số vốn 2 bên cho để làm ăn vậy cho tôi hỏi nếu ly hôn có phải con theo mẹ.. vấn đề tài sản được chia như thế nào?

Mong sớm nhận được tư vấn của luật sư

Người gửi: Ely Nguyen

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê.

>>  Luật sư tư vấn thủ tục ly hôn trực tuyến: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Về vấn đề của bạn, Công ty xin giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

+ Luật hôn nhân và gia đình năm 2000

+ Nghị định 70/2001/ NĐ-CP ngày 03/10/2001 quy định chi tiết thi hành luật hôn nhân và gia đình

2. Nội dung phân tích:

Thứ nhất, Về việc ly hôn:

Căn cứ theo quy định tại Điều 85 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 về quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn:

" 1. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn.

2. Trong trường hợp vợ có thai hoặc đang nuôi con dưới mười hai tháng tuổi thì chồng không có quyền yêu cầu xin ly hôn"

Như vậy, Nếu bạn muốn ly hôn thì việc ly hôn phải do bạn yêu cầu.

Thứ hai, về việc nuôi con:

Căn cứ theo quy định tại Điều 92 luật này về​ Việc trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau khi ly hôn :

"1. Sau khi ly hôn, vợ, chồng vẫn có nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; nếu không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ chín tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

Về nguyên tắc, con dưới ba tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, nếu các bên không có thỏa thuận khác."

Như vậy, sau khi ly hôn thành, bạn hoàn toàn có quyền nuôi con, nếu không có thỏa thuận khác.

Thứ ba, về việc phân chia tài sản:

Căn cứ theo quy định tại Điều 95 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 về nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn  thì:

" 1. Việc chia tài sản khi ly hôn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó.

2. Việc chia tài sản chung được giải quyết theo các nguyên tắc sau đây:

a) Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

b) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật hoặc theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần giá trị chênh lệch.

3. Việc thanh toán nghĩa vụ chung về tài sản của vợ, chồng do vợ, chồng thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết"

 Về thủ tục thực hiện việc chia sản chung, Điều 6  Nghị định số 70/2001/NĐ-CP của Chính phủ ngày 3/10/2001 quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình đã quy định cụ thể như sau:

- Thỏa thuận chia tài sản chung của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân phải được lập thành văn bản và ghi rõ các nội dung sau đây: lý do chia tài sản; phần tài sản chia (bao gồm bất động sản, động sản, các quyền tài sản), trong đó cần mô tả rõ những tài sản được chia hoặc giá trị phần tài sản được chia; phần tài sản còn lại không chia, nếu có; thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung...

- Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng phải ghi rõ ngày lập văn bản và phải có chữ ký của cả vợ và chồng; văn bản thỏa thuận có thể có người làm chứng hoặc được công chứng, chứng thực theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

Như vậy, Tài sản của vợ chồng bạn là số vốn trên cùng với hoa lợi, lợi tức tạo ra khi dùng số vốn trên đầu tư, kinh doanh sẽ được chia đôi có xem xét đến hoàn cảnh của mỗi bên. Việc chia tài sản sẽ do vợ chồng thỏa thuận hoặc nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Mong rằng bạn có thể xem xét kỹ càng về mọi khía cạnh trước khi quyết định ly hôn để đảm bảo hạnh phúc và quyền lợi của bạn và con! Hy vọng trong thời gian tới sẽ nhận được câu hỏi của bạn.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê