>> Luật sư tư vấn luật hôn nhân trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

Độ tuổi đăng ký kết hôn?

Độ tuổi đăng ký kết hôn - Ảnh minh họa

 

Trả lời:

Tại khoản 1 Điều 9 Luật hôn nhân gia đình năm 2000 () quy định về độ tuổi đăng ký kết hôn như sau:

Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên”

Khoản 1, điều 8 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định về điều kiện kết hôn vẫn giữ quyền quy định của luật hôn nhân gia đình năm 2000 cụ thể như sau:

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

Theo đó, tại Mục 1 Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật hôn nhân gia đình năm 2000 nêu rõ:

không bắt buộc nam phải từ đủ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ đủ mười tám tuổi trở lên mới được kết hôn, do đó nam đã bước sang tuổi hai mươi, nữ đã bước sang tuổi mười tám mà kết hôn là không vi phạm điều kiện về tuổi kết hôn”.

Như vậy, đối với nam đã bước sang tuổi hai mươi và đã bước sang tuổi mười tám đối với nữ nếu đăng ký kết hôn là không vi phạm điều kiện về tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật.

Văn bản pháp luật lĩnh vực hôn nhân gia đình:
- Luật hôn nhân gia đình 2000;

- Luật hôn nhân gia đình năm 2014

- Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2006 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hôn nhân gia đình về quan hệ hô nhân gia đình có yếu tố nước ngoài;

- Nghị định Số : 70/2001/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2001 Quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000;

- Nghị định Số 77/2001/NĐ-CP của Chính phủ ngày ban hành 22 tháng 10 năm 2001về việc thi hành Luật Hôn nhân gia đình;

Trên đây là những tư vấn của Công ty luật Minh Khuê về độ tuổi đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật hôn nhân gia đình hiện hành. Mọi vấn đề pháp lý trong lĩnh vực hôn nhân gia đình vui lòng trao đổi trực tiếp với đội ngũ luật sư tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi: 1900.6162 để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật hôn nhân trực tuyến - Công ty luật Minh Khuê