>>Luật sư tư vấn luật Hôn nhân gia đình trực tuyến gọi số: 1900.1940

Đổi tên cho con sau khi ly hôn ?

Tư vấn thủ tục đổi tên cho con sau khi ly hôn

Trả lời:

1. Cơ sở pháp luật:

Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

Bộ luật dân sự 2005;

Luật hôn nhân và gia đình 2014.

2. Nội dung pháp luật:

Căn cứ Khoản 1, Điều 36, Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định: "Thay đổi họ, tên, chữ đệm đã được đăng ký đúng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh nhưng cá nhân có yêu cầu thay đổi khi có lý do chính đáng theo quy định của Bộ luật Dân sự".

Ngoài ra, căn cứ  Điều 27 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định:

“1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;

đ) Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

e) Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính;

g) Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3. Việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ”.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 38 Nghị định 158/2005/NĐ-CP  thì việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ và phải được sự thỏa thuận, đồng ý của cả cha và mẹ bằng văn bản. Do đó, việc bạn thay đổi họ cho con như lý do mà bạn đã trình bày sẽ không có cơ sở pháp lý để cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Do vậy, để thay đổi họ tên cho con bạn thực hiện thủ tục sau đây:

Bạn chuẩn bị hồ sơ nộp tại UBND cấp xã, phường (trường hợp con dưới 14 tuổi) hoặc UBND cấp quận, huyện (trường hợp con từ đủ 14 tuổi trở lên) . Thời gian giải quyết trong 3 ngày làm việc, hoặc kéo dài nhưng không quá 5 ngày. Khi đi nộp hồ sơ bạn phải mang sổ hộ khẩu theo để xuất trình với cán bộ tư pháp.

Hồ sơ (01 bộ):

- Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính ( theo mẫu).

- Giấy khai sinh của con (bản chính).

- CMND/ hộ chiếu và hộ khẩu của người có yêu cầu (bản sao chứng thực).

Căn cứ Khoản 2 Điều 82 Luật hôn nhân và gia đình 2014: “Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con”. Theo đó, việc cấp dưỡng của chồng bạn, đây là nghĩa vụ phải thực hiện khi không trực tiếp nuôi dưỡng con. Chi phí cấp dưỡng sẽ căn cứ vào phí sinh hoạt chung của con trên địa bàn bạn và con đang sinh sống. Tuy nhiên, người chồng có thể không phải cấp dưỡng cho con nếu như bạn từ chối.

Trân trọng cám ơn!

Bộ phận tư vấn pháp luật hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê