Trình tự thực hiện:

    Người xin nhận con nuôi nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp. Cục Con nuôi tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và thẩm định điều kiện của người xin nhận con nuôi;

    Cục Con nuôi gửi công văn cho Sở Tư pháp để đề nghị cơ sở nuôi dưỡng/cha mẹ đẻ/người giám hộ lập hồ sơ trẻ em;

    Sở Tư pháp gửi công văn đề nghị cơ sở nuôi dưỡng/cha mẹ đẻ/người giám hộ lập  bộ hồ sơ trẻ em;

    Cơ sở nuôi dưỡng/cha mẹ đẻ/người giám hộ lập  04 bộ hồ sơ trẻ em và  gửi về Sở tư pháp;

    Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ, thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ. Nếu thấy cần thiết thì đề nghị cơ quan công an địa phương xác minh để đảm bảo trẻ em có nguồn gốc rõ ràng; Sở Tư pháp có công văn gửi cho Cục Con nuôi kèm theo 01 bộ hồ sơ của trẻ em;

    Cục Con nuôi thẩm tra hồ sơ của trẻ em, cho ý kiến để Sở Tư pháp trình UBND tỉnh/thành phố ra quyết định về việc cho nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi;

    Sở Tư pháp thông báo cho người xin nhận con nuôi đến Việt Nam hoàn tất thủ tục;

    Sở Tư pháp trình UBND tỉnh/thành phố ra quyết định về việc cho nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi;

    Người xin nhận con nuôi nhận Quyết định tại lễ giao nhận con nuôi tại trụ sở của Sở Tư pháp.

.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900 6162

    Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp

    Thành phần hồ sơ:

    - Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi theo mẫu quy định;

    - Bản sao công chứng hoặc chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế như giấy thông hành hoặc thẻ cư trú;

    - Giấy phép còn giá trị do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú cấp, cho phép người đó nhận con nuôi. Nếu nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú không cấp loại giấy phép này, thì thay thế bằng giấy tờ có giá trị tương ứng hoặc giấy xác nhận có đủ điều kiện nuôi con nuôi theo pháp luật nước đó;

    - Bản điều tra về tâm lý, gia đình, xã hội của người xin nhận con nuôi do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú cấp;

    - Giấy xác nhận do tổ chức y tế có thẩm quyền của nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú hoặc tổ chức y tế của Việt Nam từ cấp tỉnh trở lên cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận người đó có đủ sức khoẻ, không bị mắc bệnh tâm thần hoặc không mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, không mắc bệnh truyền nhiễm;

    - Giấy tờ xác nhận về tình hình thu nhập của người xin nhận con nuôi, chứng minh người đó bảo đảm việc nuôi con nuôi;

    - Phiếu lý lịch tư pháp của người xin nhận con nuôi do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người đó thường trú cấp chưa quá 12 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ;

    - Bản sao giấy chứng nhận kết hôn đối với người xin nhận con nuôi, trong trường hợp người xin nhận con nuôi là vợ chồng đang trong thời kỳ hôn nhân;

    - Người xin nhận con nuôi thuộc trường hợp ngoại lệ phải có giấy tờ phù hợp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước nơi người đó thường trú cấp, để chứng minh.

    Các giấy tờ nêu trên do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp phải được hợp pháp hoá tại Cơ quan đại diện Ngoại giao hoặc Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài. Toàn bộ giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và chứng thực bản dịch. Trong trường hợp Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa Việt Nam với nước ngoài hữu quan quy định việc miễn hợp pháp hoá lãnh sự đối với giấy tờ, tài liệu của nhau, thì các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự.

    Số lượng hồ sơ: 02 bộ

    Thời hạn giải quyết: 120 ngày

    Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

    Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

    Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi có Cơ sở nuôi dưỡng trẻ em hoặc nơi thường trú của cha mẹ đẻ/người giám hộ của trẻ em;

    Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục TTHC: Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp;

    Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tư pháp; Cơ sở nuôi dưỡng trẻ em; Cơ quan Công an địa phương.

    Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

    Lệ phí (nếu có):

    Phí giải quyết việc nuôi con nuôi: 1.000.000 đồng;

    Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi: không quá 2.000.000 đồng (Mức cụ thể do HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định)

    Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  • Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (Dùng cho trường hợp xin không đích danh)
  • Bản cam kết thông báo định kỳ về tình trạng phát triển của con nuôi
  •  

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10;
  • Thông tư 08/2006/TT-BTP Hướng dẫn thực hiện một số quy định về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
  • Nghị định 68/2002/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
  • Quyết định 15/2003/QĐ-BTP Về việc ban hành biểu mẫu, sổ Hộ tịch có yếu tố nước ngoài
  • Thông tư 97/2006/TT-BTC Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  • Nghị định 69/2006/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/07/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Nguồn: http://moj.gov.vn/

(MKLAW FIRM: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

7. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;

8. Dịch vụ luật sư tư vấn trực tuyến qua tổng đài 1900 6162;