Vậy cho hỏi theo pháp luật thì việc phân chia tài sản sẽ như thế nào? Có chia đều cho cả anh chị và các con hay không? Và trách nhiệm với con cái ra sao? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: B.K

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật hôn nhân của Công ty Luật Minh Khuê.

Giải quyết tài sản khi ly hôn?

(Luật sư tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình gọi:1900.6162)

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục hỏi đáp của công ty, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Anh chị của bạn có nhà riêng nhưng đất là do bố chị bạn mua cho ( đã mất ) và đứng tên chị bạn, hiện tại vẫn chưa làm sổ đỏ. Ngoài giấy xác nhận quyền sử dụng đất thì không còn giấy tờ gì chứng minh đất là do bố chị bạn mua. Ở đây chúng ta phải làm rõ vấn đề diện tích đất này có phải là tải sản chung của hai vợ chồng chị của bạn hay không? 

Theo quy định của điều 33, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, tài sản chung được xác định như sau: 

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Theo quy định trên

-  Nếu diện tích đất này là do bố vợ tặng riêng cho người vợ, có căn cứ để chứng minh điều đó và hai vợ chồng chưa có thỏa thuận đây là tài sản chung thì diện tích đất này là tài sản riêng của người vợ. Vậy khi ly hôn, tài sản này vẫn được xác định là tài sản của người vợ.

- Nếu diện tích đất này được bố vợ tặng chung cho hai vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, thì tài sản này sẽ được giải quyết theo khoản 2, điều 59 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. 

"2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng."

Những tài sản chung khác của hai vợ chồng sẽ được giải quyết theo quy định trên ( nếu như hai bên không tự thỏa thuận được).

Về vấn đề nuôi con, theo khoản 1, điều 81 thì cha mẹ vẫn có quyền chăm sóc và nuôi dưỡng, giáo dục con

"1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan."

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn luật hôn nhân và gia đình.