họ ghi số CMND của tôi bị nhầm. Nay tôi muốn ly hôn và phải nộp chứng nhận kết hôn bản gốc không biết như vậy thì Tòa án có giải quyết đơn xin ly hôn của tôi hay không?
Xin cảm ơn!

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

-Luật Hộ tịch 2014

2/ Luật sư tư vấn

Theo thông tin chị cung cấp thì trong Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của vợ chồng chị có sự nhầm lẫn về số CMND của bạn . Do đó, để tiến hành thủ tục ly hôn thì trước tiên chị cần sửa đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. 

Theo các quy định tại Luật Hộ tịch năm 2014 thì việc  đăng ký kết hôn là một trong các hoạt động đang ký hộ tịch và sửa đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn do sai sót khi đăng ký kết hôn thì mình cần tiến hành  một trong các hoạt động cải chính hộ tịch.

 Theo quy định tại Điều 28 Luật Hộ tịch năm 2014:Thủ tục sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn phải tuân thủ theo quy định về thủ tục đăng ký cải chính hộ tịch như sau:

“Điều 28. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch”.

Sau khi đã thực hiện việc sửa đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký kết hôn theo thủ tục nêu trên, chị sẽ có thể thực hiện thủ tục ly hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan khác.